GEVONDEN:117 programma's

Competentietraining 6-12-jarigen Het ABC

Doel

Het verbeteren van de sociale vaardigheden, het versterken van de identiteit en het zelfvertrouwen en het vergroten van de impulscontrole en de zelfredzaamheid.

Doelgroep

Jongens en meisjes van 6-12 jaar met sociale vaardigheidstekorten die zich uiten in sociaal inadequaat gedrag, waardoor de relatie met leeftijdsgenoten en soms ook volwassenen problematisch verloopt.

Aanpak

De Competentietraining bestaat uit 6 tot 7 wekelijkse trainingsbijeenkomsten van 1,5 uur, een ouderbijeenkomst en een terugkombijeenkomst. Voorafgaand aan de training vinden individuele intakegesprekken met kind en ouders plaats en als afsluiting van de training individuele eindgesprekken.

Elke bijeenkomst staat in het teken van een sociaal thema, zoals 'iets aan een ander vragen' of 'nee kunnen zeggen' en bevat cognitieve, psychomotorische en ontspanningsoefeningen, rollenspellen met feedback en huiswerkopdrachten. De cognitieve, psychomotorische en ontspanningsoefeningen kunnen gezien worden als voorwaardelijke oefeningen om de rollenspellen in de training goed te kunnen uitvoeren.

Alle oefeningen gezamenlijk zijn erop gericht om het sociaal vaardige gedrag in nieuwe situaties te kunnen toepassen. Ouders en leerkrachten wordt gevraagd de kinderen bij de wekelijkse opdrachten te ondersteunen.

Er vindt aan het begin en eind een effectmeting plaats: met kinderen, ouders en leerkrachten.

Voor wie?

 • Een kind dat vaak wordt gepest of geplaagd.
 • Een kind dat zich conformeert aan anderen en moeilijk nee kan zeggen.
 • Een kind dat anderen niet durft te vragen om mee te spelen.
 • Als een kind geneigd is problemen op te lossen met boosheid, schelden, schoppen of slaan.
 • Een kind dat geregeld opschept en zichzelf overschreeuwt.

Voor wie niet?

 • Als er sprake is van ernstige vormen van psychopathologie.
 • Als een kind op een (te) laag intellectueel niveau functioneert, waardoor de cognitieve oefeningen niet begrepen kunnen worden.
 • Als het kind de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om actief deel te kunnen nemen aan alle opdrachten.
 • Het kind heeft een laag reflectievermogen (veel lager dan leeftijdadequaat) en is ook met hulp niet in staat te reflecteren op situaties en het eigen gedrag.
 • Als het gedrag van het kind het gevolg is van een ander, dieperliggend probleem zoals rouw, echtscheiding en misbruik.
 • Als de thuissituatie dusdanig onrustig is dat niet verwacht kan worden dat het kind ondersteuning vanuit thuis krijgt en de cursus afgemaakt wordt.

Oordeel

(Nog) niet erkend(Nog) niet erkend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Ouder- en Kindteams (OKT) - Amsterdam
T. 020-5555961
W. www.oktamsterdam.nl
Werkgebied:
 • Amsterdam