GEVONDEN:117 programma's
terug naar de lijst

Veelgestelde vragen

Wat is de jeugdpreventiewijzer?

De jeugdpreventiewijzer geeft een overzicht van alle veelbelovende en effectieve preventieprogramma's die in Amsterdam en Amstelland worden aangeboden. Elk programma wordt uitgebreid beschreven, zoals doel, doelgroep, aanpak, indicaties (voor wie) en contra indicaties (voor wie niet). De jeugdpreventiewijzer helpt bij het zoeken naar preventieprogramma's passend bij de leefsituatie en de problemen van het kind.

Hoe werkt de jeugdpreventiewijzer?

Als u in de jeugdpreventiewijzer zit, ziet u op alfabetische volgorde alle preventieprogramma's die worden aangeboden. U kunt gericht naar een programma zoeken door te filteren op leeftijdscategorie, zorgtype, trefwoord of regio.

Wanneer u een preventieprogramma heeft gekozen dan kunt u direct zien welke organisaties dit programma aanbieden. Bij elke organisatie staan de contactgegevens vermeld.

Waarom de jeugdpreventiewijzer?

Een veelgehoorde klacht is dat er inmiddels zoveel preventieprogramma's worden aangeboden, dat men door de bomen het bos niet meer kan zien. Ook is vaak onduidelijk wat de wetenschappelijke kwaliteit is van de aangeboden programma's. De jeugdpreventiewijzer biedt hier uitkomst. De jeugdpreventiewijzer helpt het best passende programma te vinden van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Voor elk programma ziet u het kwaliteitsoordeel staan van een officiële erkenningscommissie: 'goed onderbouwd', 'effectief volgens eerste aanwijzingen', 'effectief volgens goede aanwijzingen' of 'effectief volgens sterke aanwijzingen'. Indien een programma (nog) geen NJI oordeel heeft, maar volgens de GGD veelbelovend is, is dit ook aangegeven.

Welke typen preventie bestaan er?

De zorg aan kinderen kan bestaan uit preventie, behandeling en crisisinterventie. De preventieve zorg is onder te verdelen in universele preventie en individuele preventie.

Universele preventie is gericht op alle kinderen/gezinnen of op een risicogroep op basis van sociaaleconomische of sociaaldemografische kenmerken. Er is dus geen sprake van een individueel risico.

Individuele preventie is gericht op kwetsbare kinderen/gezinnen op basis van individuele kenmerken van het kind (bijvoorbeeld angstklachten) of in de omgeving van het kind (bijvoorbeeld een psychisch zieke ouder).

Staan alle preventieprogramma's op de jeugdpreventiewijzer?

Niet alle preventieprogramma's staan op de jeugdpreventiewijzer. Om opgenomen te mogen worden in de jeugdpreventiewijzer dient het programma aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Het programma richt zich op (lichte) opvoed- en opgroeiproblematiek van het kind of de jeugdige.

Het programma beschikt over een heldere beschrijving van doel, doelgroep en aanpak. Bij de aanpak is in ieder geval de duur en de intensiteit van het programma beschreven.

Kinderen en ouders kunnen (vrijwel) kosteloos en zonder beschikking aan het programma deelnemen.

Het programma is wetenschappelijk onderbouwd a) volgens het Nederlands Jeugd Instituut (goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen) of b) blijkens (inter)nationale wetenschappelijk publicaties (veelbelovend).

Ook programma’s die (nog) niet erkend zijn, maar a) op effect worden onderzocht of b) in de erkenningsprocedure zitten zijn opgenomen.