GEVONDEN:117 programma's

Halt-afdoening

Doel

Jongeren inzicht geven in de oorzaken en gevolgen van zijn gedrag, waardoor in de toekomst crimineel gedrag voorkómen kan worden.

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd zoals (winkel)diefstal, vernieling, graffiti, brandstichting, vuurwerkoverlast, overlast openbaar vervoer en spijbelen.

Aanpak

In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Zij worden door de politie doorverwezen voor een Halt-afdoening. Dit houdt in dat de jongere een leer- en/ of werkopdracht uitvoert, excuses aanbiedt en de eventuele schade vergoedt aan de benadeelde.

Lik op stuk
Halt reageert snel, vroegtijdig en consequent op het strafbare feit.

Normstellend
Halt confronteert de jongere met zijn gedrag en maakt duidelijk dat strafbaar gedrag niet acceptabel is. Vervolgens toont Halt de jongere een alternatief voor zijn gedrag. Om herhaling te voorkomen ligt het accent op positieve gedragsbeïnvloeding.

Opdrachten sluiten aan bij het delict
De leer- en werkopdrachten hebben een duidelijke relatie met het delict en de gevolgen daarvan. Onderdeel van de aanpak zijn excuses aanbieden aan de benadeelde en - indien van toepassing - schadebemiddeling. Zo confronteert Halt de jongere met de consequenties van zijn gedrag en krijgt de jongere de kans goed te maken wat fout ging.

Laagdrempelig en maatwerk
Halt houdt rekening met de achtergrond, leeftijd en kenmerken van de jongere. De gesprekken worden zo mogelijk in de buurt van het woonadres van de jongere gevoerd.

Opvoeders worden aangesproken
Halt betrekt de opvoeders (ouders of verzorgers) systematisch bij de Halt-afdoening, en spreekt hen actief aan op hun rol als opvoeder.

Vaste onderdelen van de Halt-afdoening zijn:
• gesprekken met jongere en ouders;
• excuus aanbieden;
• terugbetalen van de schade;
• het uitvoeren van een leeropdracht;
• eventueel ook een werkopdracht.

Voor wie?

  • Voor jongeren bij wie zowel de jongere zelf als zijn/haar ouders instemmen met deelname.
  • De jongere is in staat de gemaakte afspraken volledig na te komen.

Voor wie niet?

  • Jongeren waar sprake is van ernstige, achterliggende problematiek.

Meer informatie

Website: www.halt.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Landelijk (gratis)
Aanbieders
Halt - Team Amsterdam
T. 088 115 3500
E. info@halt.nl
W. www.halt.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam