GEVONDEN:117 programma's

My Identity

Doel

Bespreken en hanteren van lichte psychosociale problemen, zodat ernstiger problematiek voorkomen wordt.

Doelgroep

Niet-westerse allochtone meisjes van 13 tot 18 jaar die lichte psychosociale problemen ervaren als gevolg van interculturele problemen en onvoldoende aansluiting vinden bij het reguliere hulpaanbod.

Aanpak

My Identity is een groepscursus van 8 wekelijkse bijeenkomsten. Per cursus nemen 8-12 meisjes deel. Een bijeenkomst duurt 1,5 uur en wordt begeleid door twee cursusleidsters. De cursus is gefaseerd opgesteld, wat wil zeggen dat er in de eerste bijeenkomsten veel tijd en ruimte is voor kennismaking en een veilige sfeer, en de latere bijeenkomsten meer verdieping bieden en deelnemers meer uitgenodigd worden hun persoonlijke mening en ervaringen te delen. De laatste bijeenkomst richt zich op een goede afsluiting.

Aan bod komt onder meer: identiteit, liefde, veerkracht, positief denken en hulp zoeken. Deze thema's worden behandeld door middel van onder andere rollenspelen, kennisoverdracht, een fotospel, een stellingenspel en groepsdiscussies.

De cursus vindt plaats op locatie, bijvoorbeeld een jongerencentrum of middelbare school.

Voor wie niet?

  • Meisjes met ernstige psychiatrische klachten.

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
GGZ InGeest - PrezensEerste Jan Steenstraat 84 II
1072 NP Amsterdam
T. 06 1295 6432
F. 020 788 6303
E. info@jeugdpreventieamsterdam.nl
W. www.jeugdpreventieamsterdam.nl/
Werkgebied:
  • Amsterdam