GEVONDEN:117 programma's

Kanjertraining

Doel

Sociaal vaardig gedrag stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag voorkomen of verminderen.

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor kinderen in het regulier en speciaal onderwijs (groep 1 t/m 8) en jongeren van alle typen voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) die in meer of mindere mate problemen hebben in de omgang met anderen, en voor hun klasgenoten. De intermediaire doelgroep zijn ouders en leerkrachten.

Aanpak

De Kanjertraining wordt schoolbreed ingezet en bevat lessen die wekelijks of om de week gegeven kunnen worden gedurende het hele schooljaar. De aanpak van de Kanjertraining komt ook tot uiting in leerkrachtgedrag, schoolbeleid en ouderparticipatie. Op psychologen praktijken wordt de training gegeven in tien lessen van 1,5 uur aan groepen kinderen met hun ouders. De methodiek bestaat o.a. uit het oefenen van sociale vaardigheden waaronder het omgaan met pesten, rollenspelen met behulp van vier petten of handpoppen met petjes, feedback geven aan elkaar, en vertrouwensoefeningen. De petten staan voor vier typen gedrag. Kinderen verwerven inzicht in hun gedrag en dat van anderen en in de keuze die ze hierin hebben.

De Kanjertraining is bedoeld voor drie doelgroepen in drie settings:

Leerlingen van 4 tot 15 jaar in het regulier en speciaal basisonderwijs (groep 1 t/m 8), en in de eerste twee klassen van alle typen voortgezet onderwijs. De training wordt klassikaal gegeven door de leerkracht of docent. Omdat in deze setting niet altijd sprake is van sociale problemen, werkt de training hier tevens ontwikkelingsstimulerend voor sociaal vaardig gedrag en preventief ter voorkoming van sociale problemen.

De training in een intensievere vorm (gegeven door een psycholoog in de klas) is bedoeld voor sociaal vastgelopen klassen van groep 1 t/m 8 en de eerste en tweede klas van de middelbare school. De problematiek in de klas kan verschillend van aard zijn. De leerkracht kan de controle kwijt zijn, kinderen zijn bang voor elkaar of vertrouwen elkaar niet, er kan een groepje kinderen zijn die de sfeer in de klas verstoort, of er wordt onrust in de klas ervaren die blijkt voort te komen uit ruzie tussen ouders. In alle gevallen ervaart de school (leerkracht of directie) sociale problemen in de klas.

Kinderen tussen 6 en 14 jaar die problemen ervaren in de omgang met anderen en hierbij een hulpvraag hebben. Er is meestal nog geen sprake van een stoornis, maar wel van milde tot zorgwekkende internaliserende of externaliserende problemen. Deze kinderen worden op psychologen praktijken getraind in groepjes samen met hun ouders. Zie voor de indicaties (Voor wie?) en contra-indicaties (Voor wie niet?) hieronder.

Voor wie?

Het programma is geschikt voor kinderen en jongeren die:
  • Verlegen of juist agressief zijn.
  • Sociaal vaak 'de plank mis slaan'.
  • Erg onverschillig is en vaak niets serieus neemt.
  • Zichzelf overschatten of onderschatten.
  • Over grenzen van anderen heen gaan.
  • Worden gepest of juist andere kinderen pesten.

Voor wie niet?

Het programma is niet geschikt voor kinderen en jongeren met:
  • Diagnose ADHD zonder gebruik van medicatie.
  • Ouders die ambivalent staan tegenover de training.
  • Ouders die hun kind zeer speciaal vinden en niet open staan voor duidelijke en eenvoudige adviezen.

Meer informatie

Website: www.kanjertraining.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens sterke aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens sterke aanwijzingen

Zorgtype

Universele preventie

Regio

Aanbieders
Stichting Kanjertraining - -Edvard Munchweg 41
1328 MB Almere
T. 036 548 9405
E. info@kanjertraining.nl
W. www.kanjertraining.nl
Werkgebied: