GEVONDEN:117 programma's

Sport Heroes

Doel

Bevorderen van sporten en bewegen (bij een vereniging)

Doelgroep

Leerlingen met een beperking van 6-19 jaar in het speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Aanpak

Fase 0 bestaat uit het creëren van draagvlak binnen de school op zowel managementniveau als uitvoerend niveau. Tijdens fase 1 (binnenschools aanbod) bieden sportaanbieders tijdens de reguliere gymlessen sportactiviteiten aan. In fase 2 (naschools en buitenschools aanbod) kunnen leerlingen de stap maken naar een vereniging. Het programma eindigt met fase 3 (nazorgtraject): de leerlingen worden lid van een vereniging. Centraal staat het borgen van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de leerlingen.

De vakleerkracht lichamelijke opvoeding begeleidt de leerlingen en zorgt voor een warme overdracht naar de lokale sport- en beweegaanbieders. De projectleider (van Stichting Speciaal Heroes of een combinatiefunctionaris) begeleidt de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. De sportverenigingen verzorgen de clinics op school en ontvangen deskundigheidsbevordering t.a.v. de doelgroep leerlingen met een beperking. Ouders worden betrokken door brieven/folders, ouderavonden en aanwezigheid bij een aantal sportlessen van hun kind. In de laatste fase worden kinderen lid van een sportvereniging en worden ouders indien nodig geholpen om praktische barrières t.a.v. vervoer en financiën te slechten. Na 2-3 jaar wordt de fase van borging ingegaan waarbij de taken structureel worden ingebed in het schoolbeleid.

Wanneer een school meedoet met Sport Heroes is de inzet dat zoveel mogelijk leerlingen deelnemen. De vakleerkracht lichamelijke opvoeding is verantwoordelijk voor de inclusie van leerlingen.

Meer informatie

Website: www.specialheroes.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

Aanbieders
Stichting Special Heroes - -Papendallaan 60
6816 VD Arhem
T. 06-10954776
E. info@specialheroes.nl
W. www.specialheroes.nl
Werkgebied: