GEVONDEN:116 programma's

Alles Kidzzz

Doel

Verminderen van gedragsproblemen op school, zoals oppositioneel gedrag, antisociaal gedrag, agressieregulatie problematiek en hyperactief en impulsief gedrag. Kinderen verbeteren hun sociale cognities, zelfbeeld en woederegualtievermogen en ontwikkelen alternatief prosociaal gedrag.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar met gedragsproblemen op school.

Aanpak

Het programma bestaat uit acht individuele trainingsbijeenkomsten van drie kwartier en wordt uitgevoerd op de basisschool onder lestijd. Bij elke bijeenkomst hoort een thuisopdracht. De ouders en leerkrachten worden nauw betrokken bij de training middels een heen-en-weer boekje. Daarnaast vinden er drie gesprekken plaats met de ouders en twee met de leerkracht.

De training start met een kennismakingsgesprek met ouders en kind om de verwachtingen af te stemmen. Bij (een deel van) dit gesprek wordt de leerkracht ook betrokken. In de eerste sessies (beter-leren-kennen-fase) worden de kwaliteiten en leerpunten van het kind in kaart gebracht via verschillende oefeningen. Op basis van een competentieanalyse stelt de trainer een contract op, waarin trainer en kind aangeven welke aspecten aangepakt gaan worden. Deze aspecten zijn bepalend voor de specifieke werkvormen die ingezet worden voor het aanleren van nieuwe vaardigheden (aanpakfase). Na afloop van de training vindt er een eindevaluatie plaats door de trainer met het kind, de leerkracht en de ouders.

Voor wie?

  • Leerkracht geeft aan dat het kind een hoge mate van externaliserend probleemgedrag vertoont (leerkracht vult een ABSQ lijst in).

Voor wie niet?

  • Als er onvoldoende motivatie bij ouders en/of de school is.
  • Als er bij (een van de) ouders sprake is van onbehandelde psychiatrische of verslavingsproblematiek.
  • Bij een sterk vermoeden dat het kind een gedragsstoornis of een depressie- of angststoornis heeft of een Autisme spectrum stoornis (ASS).

Meer informatie

Website: www.alleskidzzz.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingen

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Arkin - Preventie Jeugd Postbus 75848
1070 AV Amsterdam
T. 020 590 1330
E. preventie@arkinjeugd.nl
W. www.arkinjeugdengezin.nl/preventie/
Werkgebied:
  • Amsterdam
GGZ InGeest - PrezensEerste Jan Steenstraat 84 II
1072 NP Amsterdam
T. 06 1295 6432
F. 020 788 6303
E. info@jeugdpreventieamsterdam.nl
W. www.jeugdpreventieamsterdam.nl/
Werkgebied:
  • Amsterdam