GEVONDEN:117 programma's

Democratie kun je leren! (De Vreedzame School VO)

Doel

Het scheppen van een democratisch schoolklimaat waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarin conflicten constructief worden opgelost.

Doelgroep

Leerlingen in het eerste, tweede en derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Ook voor het praktijkonderwijs.

Aanpak

Democratie kun je leren! beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin leerlingen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn.

Democratie kun je leren! streeft ernaar om leerlingen te leren:
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • constructief conflicten op te lossen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen;
  • volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.

Het programma richt zich op doelen op het niveau van de leerlingen (sociale competenties), maar ook op het niveau van de docenten en op schoolniveau.
Democratie kun je leren! bestaat uit 3 sporen: 1) wekelijkse lessen of activiteiten van ongeveer 30-45 minuten die plaatsvinden in de mentoruren, 2) de school als oefenplaats, en 3) het democratisch overleg.

Bovenstaande elementen worden op school geïmplementeerd door middel van coaching van een stuurgroep en scholing van de docenten.

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Universele preventie

Regio

Opmerking

Het programma is als veelbelovend opgenomen op de lijst van antipestprogramma's van het ministerie van OCW.
Aanbieders
CED-Groep - De Vreedzame SchoolDwerggras 3
3068 PC Rotterdam
T. 010-4071599
E. devreedzameschool@cedgroep.nl
W. www.devreedzameschool.nl/
Werkgebied: