GEVONDEN:117 programma's

Omgaan met elkaar

Doel

Het voorkomen van pesten door competenties op het gebied van respectvolle omgang met elkaar te vergroten.

Doelgroep

Leerlingen uit groep 5 t/m 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs en 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs.

Aanpak

Het programma bestaat uit 8 lessen voor leerlingen,1 ouderavond en 2 workshops voor professionals. Daarnaast wordt een tijdsinvestering verwacht van de leerkracht/mentor van ongeveer 8 uur over een periode van 10-12 weken. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats onder schooltijd en op school. Het programma wordt uitgevoerd door een trainer van de Stichting Omgaan met Pesten.

Leerlingen leren in 8 lessen van 60 minuten een positievere rol aan te nemen in pestsituaties, bijvoorbeeld van toeschouwer naar helper. Daarmee verandert de groepsdynamiek van de klas in positieve zin. In de lessen staan 6 thema's centraal: lichaamstaal, pestattitude, assertiviteit, coping, sociale vaardigheid en groepscohesie.

In de ouderavond en de workshops van ieder 3 uur leren respectievelijk ouders en professionals om pesten vroegtijdig te signaleren en adequaat op te lossen.

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Universele preventie

Regio

Opmerking

Het programma is als veelbelovend opgenomen op de lijst van antipestprogramma's van het ministerie van OCW.
Aanbieders
Stichting Omgaan met pesten - Trainingen (Mirelle Valentijn)Pastoor Kannelaan 43
3648 XX Wilnis
T. 0297 274 605
E. info@omgaanmetpesten.nl
W. www.omgaanmetpesten.nl
Werkgebied: