GEVONDEN:117 programma's

Sta sterk op school

Doel

Opkomen voor jezelf en medeleerlingen in pestsituaties.

Doelgroep

Leerlingen uit groep 5 t/m 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs en 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs.

Aanpak

Het programma bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur voor maximaal 8 leerlingen (buitenstaanders en slachtoffers) uit een klas. De lessen vinden wekelijks plaats onder schooltijd en op school. Met verschillende werkvormen worden diverse thema's behandeld zoals rollen in een groep, lichaamstaal, assertief reageren, grenzen van jezelf en een ander, en meedoen met een groep. Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken. Daarnaast worden er 2 ouderbijeenkomsten georganiseerd.

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Universele preventie

Regio

Opmerking

Het programma is als veelbelovend opgenomen op de lijst van antipestprogramma's van het ministerie van OCW.
Aanbieders
Stichting Omgaan met pesten - Trainingen (Mirelle Valentijn)Pastoor Kannelaan 43
3648 XX Wilnis
T. 0297 274 605
E. info@omgaanmetpesten.nl
W. www.omgaanmetpesten.nl
Werkgebied: