GEVONDEN:117 programma's

Simpel Fit!

Doel

Het beïnvloeden van het opvoedgedrag van Turkse moeders ten aanzien van voeding en beweging, zodat een gezonde leefstijl bij Turkse kinderen wordt bevorderd.

Doelgroep

Turkse moeders met kinderen (met of zonder overgewicht) van 4 tot en met 12 jaar.

Aanpak

Het programma bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten van 2 uur onder leiding van een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur van de GGD. Tijdens iedere bijeenkomst wordt samen een half uur actief bewogen en is er ruimte voor theorie, opdrachten en uitwisseling van ervaringen. Iedere bijeenkomst staat een ander thema ten aanzien van gezonde voeding en beweging centraal. Ook wordt aandacht besteed aan opvoedondersteuning en het aanleren van vaardigheden om gezond voedings- en beweeggedrag bij kinderen te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de principes van de methode (Lifestyle) Triple P en worden theoretische inzichten over gedragsbeïnvloeding en -verandering toegepast.

De bijeenkomsten worden in het Turks gegeven door cultuursensitieve uitvoerders en sluiten aan bij de cultuur van Turkse Nederlanders. Aan het einde van iedere bijeenkomst worden de belangrijkste twee punten uit de bijeenkomst herhaald en genoteerd, zodat aan het einde van het programma een lijst met tien speerpunten kan worden gevormd. Deze lijst wordt meegegeven aan de deelnemers. De laatste bijeenkomst is een gezinsbijeenkomst, waarvoor tevens de kinderen en vaders worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst laten de moeders zien wat ze de afgelopen weken hebben gedaan en wordt er gezamenlijk bewogen.

Voor wie?

 • Moeders met minimaal 1 kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar bij aanvang van de cursus.
 • Moeders die niet of matig Nederlands spreken en niet of matig geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving.

Voor wie niet?

De interventie is specifiek bedoeld voor moeders met een Turkse achtergrond.

Meer informatie

Website: www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amsterdam Nieuw-West
 • Amsterdam Noord
 • Amsterdam Oost
 • Amsterdam West

Financiering

 • Gemeente Amsterdam

Opmerking

Het programma wordt doorontwikkeld voor andere migrantengroepen.
Aanbieders
Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) - Simpel Fit!Zuiderzeeweg 28
1095 KJ Amsterdam
T. 06-53474499
E. simpelfit@s-ipi.nl
W. www.s-ipi.nl
Werkgebied:
 • Amsterdam Nieuw-West
 • Amsterdam Noord
 • Amsterdam Oost
 • Amsterdam West