GEVONDEN:117 programma's

KampO

Doel

Kinderen begeleiden naar een gezonde leefstijl, door ze te enthousiasmeren voor deelname aan sport- en beweegactiviteiten en handvatten aan te bieden om het voedingspatroon te verbeteren en de weerbaarheid te vergroten.

Doelgroep

Kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijdscategorie van 7 tot en met 14 jaar.

Aanpak

KampO is een 5-daags kamp waar kinderen kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten en leren over gezonde voeding en weerbaarheid. Tijdens de activiteiten staat plezier centraal. Kinderen worden begeleid naar een gezondere leefstijl door hen een fysieke en mentale boost te geven en hen op positieve wijze te stimuleren. Dit gebeurt mede door het stellen van kleine doelen en het vieren van ontwikkelingen.

Het programma is opgebouwd uit vier blokken per dag. Drie blokken worden ingevuld met sport- en beweegactiviteiten. De sporten die worden aangeboden variëren elke dag, zodat de kinderen kunnen kennismaken met verschillende binnen- en buitensporten. Tijdens het vierde blok wordt een voedingsworkshop gegeven door een diëtist of kok of wordt door een psycholoog ingegaan op weerbaarheid, de omgang met anderen en het vergroten van het zelfvertrouwen. Door de gecombineerde aanpak, waarbij naast sport en bewegen ook aandacht besteed wordt aan voeding en weerbaarheid, wordt een groter effect verwacht in de bevordering van een gezonde leefstijl.

De ouders worden ook betrokken bij de interventie. Ze nemen deel aan workshops gericht op gezonde (op)voeding en gaan samen met de kinderen sporten. Ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het faciliteren van de nagestreefde veranderingen.

Aan het einde van de week wordt gekeken waar de interesses op sportgebied liggen, zodat de kinderen en ouder(s) op maat begeleid kunnen worden naar deelname aan geschikt sport- en beweegaanbod in de eigen omgeving. In het natraject wordt regelmatig contact opgenomen over de voortgang. Kinderen en ouder(s) kunnen na afstemming met de centrale zorgverlener eventueel ook via een zorgprofessional (bijvoorbeeld een diëtiste) naar een ander vervolgtraject worden begeleid.

Het kamp vindt tijdens elke schoolvakantie plaats. De kinderen nemen op vijf achtereenvolgende dagen deel aan het dagprogramma, maar blijven niet overnachten. Tijdens elk kamp wordt een terugkomdag georganiseerd voor de deelnemers van het vorige kamp, om te kijken hoe het met iedereen gaat en om hen weer een boost te geven.

Voor wie?

  • Kinderen met overgewicht en obesitas graad I in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar.
  • Bij voorkeur kinderen die niet deelnemen aan structureel sportaanbod.
  • Ouders zijn gemotiveerd om mee te werken aan een gedragsverandering voor een gezondere levensstijl van hun kind.

Voor wie niet?

  • Kinderen met obesitas graad II of III, behalve als zij - naar het oordeel van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige - fysiek in staat zijn om het gehele programma te volgen.

Oordeel

(Nog) niet erkend(Nog) niet erkend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam Noord

Financiering

  • Gemeente Amsterdam

Opmerking

Momenteel werkt Kids Aktief samen met de afdeling Child Health and Care Research van het VUmc. Deze partij onderzoekt de fitheid bij de kinderen voorafgaand en na afloop van KampO. Tevens is er een gezamenlijke aanvraag gehonoreerd bij het Fonds NutsOhra. Fonds NutsOhra ondersteunt projecten die de gezondheid van kansarme gezinnen verbetert. Deze samenwerking heeft een interne procesevaluatie opgeleverd.
Aanbieders
Kids Aktief - -Cruquiusweg 98V
1019 AJ Amsterdam
T. 020-5611240
E. info@kidsaktief.nl
W. www.kidsaktief.nl
Werkgebied:
  • Amsterdam Noord