GEVONDEN:117 programma's

Vlaggensysteem

Doel

Professionals kunnen onderscheid maken tussen seksueel gezond en seksueel grensoverschrijdend gedrag en kunnen hier adequaat op reageren.

Doelgroep

Professionals die met kinderen of jongeren werken alsmede ouders.

Aanpak

Een training van één dag, of twee aparte dagdelen. Deelnemers leren aan de hand van praktische voorbeelden werken met de methodiek.

Het Vlaggensysteem bevat een zestal criteria om seksueel gedrag te beoordelen . Met behulp van deze criteria toetst een ouder of een professional of het gesignaleerde gedrag passend is voor het kind of de jongere in kwestie. Door goed onderscheid te leren maken tussen passend of grensoverschrijdend kan adequater worden beoordeeld welke actie nodig is.

Eindresultaat
•Na de training is de deelnemer in staat om het gedrag van jongeren te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag;
•Heeft de deelnemer concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken;
•Is de deelnemer in staat seksueel gedrag van jongeren te concretiseren, waardoor hij/zij seksueel grensoverschrijdend gedrag (meisjes en jongens) tijdig kan signaleren;
•Krijgt de deelnemer een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de jongere.

Meer informatie

Website: www.qpido.nl/professionals/hulpaanbod

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amstelland
  • Gemeente Amsterdam

Opmerking

De training kan in company gegeven worden. Jaarlijks is er een aantal trainingen gratis beschikbaar in de regio’s Amsterdam en Amstelland. De trainers van het Vlaggensysteem zijn door Movisie gecertificeerde trainers.
Aanbieders
Spirit - QpidoBaarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
T. 06-29338064
E. info@qpido.nl
W. www.qpido.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam