GEVONDEN:117 programma's

M@zl

Doel

Voorkomen dat ziekteverzuim van leerlingen uitmondt in langdurige schooluitval of voortijdig schoolverlaten.

Doelgroep

Leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en MBO met bovengemiddeld ziekteverzuim.

Aanpak

M@ZL is een interventie voor leerlingen die zich vaak of langdurig ziek melden. Daarbij werken de school, de jeugdgezondheidszorg en de leerplichtambtenaar intensief samen. De school heeft een eerste gesprek met de ziek gemelde leerling en zijn/haar ouder(s). Zo nodig meldt school de ziek gemelde leerling aan bij de jeugdarts, die de leerling met diens ouders oproept voor een consult. Met de leerling en de ouders zoekt de arts naar een mogelijkheid om het verzuim terug te dringen, bijvoorbeeld via extra zorg, begeleiding of aanpassingen van het onderwijs. Als de leerling en de ouders niet meewerken, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Voor wie?

  • Leerlingen met ziekteverzuim van meer dan 6 aaneengesloten schooldagen.
  • Leerlingen die 4 of meer keer zijn ziek gemeld in 12 schoolweken

Voor wie niet?

  • Leerlingen met ziekteverzuim die niet voldoen aan minimaal één inclusiecriteria.

Meer informatie

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens eerste aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens eerste aanwijzingen

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amstelland
  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
GGD Amsterdam - JGZ Amsterdam en AmstellandNieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
T. 020 555 5911
E. info@ggd.amsterdam.nl
W. www.ggd.amsterdam.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam