GEVONDEN:114 programma's

M@zl

Doel

Voorkomen dat ziekteverzuim van leerlingen uitmondt in langdurige schooluitval of voortijdig schoolverlaten.

Doelgroep

Leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs met bovengemiddeld ziekteverzuim.

Aanpak

M@ZL is een interventie voor leerlingen die zich vaak of langdurig ziek melden. Daarbij werken de school, de jeugdgezondheidszorg en de leerplichtambtenaar intensief samen. De school meldt de zieke leerling bij de jeugdarts, die de leerling met diens ouders oproept voor een consult. Met de leerling en de ouders zoekt de arts naar een oplossing voor het verzuim, bijvoorbeeld via extra zorg, begeleiding of aanpassingen van het onderwijs. Als de leerling en de ouders niet meewerken, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Voor wie?

  • Leerlingen met ziekteverzuim van meer dan 6 aaneengesloten schooldagen.
  • Leerlingen met ziekteverzuim van meer dan 16 (min of meer losse) uren gedurende de laatste 4 weken.

Voor wie niet?

  • Leerlingen met ziekteverzuim die niet voldoen aan minimaal één inclusiecriteria.

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens eerste aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens eerste aanwijzingen

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amstelland
  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
GGD Amsterdam - JGZ Amsterdam en AmstellandNieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
T. 020 555 5911
E. info@ggd.amsterdam.nl
W. www.ggd.amsterdam.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam