GEVONDEN:117 programma's

PRIMA

Doel

Het verminderen en voorkomen van pestgedrag.

Doelgroep

Bovenbouw van de basisschool.

Aanpak

De scholen worden twee jaar begeleid bij het in- en uitvoeren van een integrale aanpak van pesten op drie niveaus.Op schoolniveau door het instellen van een kernteam tegen pesten, het opstellen van een anti-pestbeleid, het verzorgen van een ouderavond of startersbijeenkomst en het afnemen van de pestmeter voor leerkrachten en ouders. Op groepsniveau door het afnemen van de pestmeter voor leerlingen, het opstellen en regelmatig bespreken van afspraken over pesten in de groep en het volgen van een lessenserie. Op individueel niveau door het op structurele wijze signaleren, onderzoeken en behandelen van pestincidenten.

Meer informatie

Website: www.veiligheid.nl/prima

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

Aanbieders
VeiligheidNL - -Overschiestraat 65
1062 XD Amsterdam
T. 020-5114511
E. info@veiligheid.nl
W. www.veiligheid.nl
Werkgebied: