GEVONDEN:117 programma's

113 Zelfmoordpreventie

Doel

Voorkomen van zelfmoord.

Doelgroep

Jongeren en volwassenen met zelfmoordgedachtes of gevoelens.

Aanpak

Mensen met zelfmoordgedachten en hun naasten kunnen 24x7 anoniem een beroep doen op de crisislijn (telefonisch via 0900-0113 of chat via www.113.nl).
Daarnaast biedt 113 Zelfmoordpreventie online therapie en zelfhulp. De online therapie wordt onder begeleiding van een psycholoog aangeboden en heeft een variant die specifiek gericht is op jongeren.

113 heeft voor professionals en organisaties een ‘collegiale overleglijn’ (op werkdagen bereikbaar via 020-311 3888 tussen 10:00 en 16:00 uur). Hier kunnen professionals vragen over een cliënt voorleggen aan de psychologen van 113.

Meer informatie

Website: www.113.nl

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

Financiering

  • Landelijk (gratis)
Aanbieders
113 Zelfmoordpreventie - Postbus 22232
1100 CE Amsterdam
T. 0900-0113
W. www.113.nl
Werkgebied: