GEVONDEN:117 programma's

VoorZorg

Doel

Het primaire doel is het voorkomen van kindermishandeling of -verwaarlozing. Subdoelen zijn het verbeteren van de gezondheid van het (ongeboren) kind en de persoonlijke ontwikkeling van de moeder.

Doelgroep

Jonge vrouwen met een lage opleiding en meestal een laag inkomen die zwanger zijn van hun eerste kind. Daarnaast zijn er andere negatieve factoren, zoals huiselijk geweld in het verleden of in de huidige relatie, weinig sociale steun en een ongezonde leefstijl zoals roken, drugs en alcoholmisbruik.

Aanpak

Tijdens het programma, dat begint circa 5 maanden voor de geboorte en doorloopt tot het kind 24 maanden is, worden middels huisbezoeken risicofactoren systematisch aangepakt. Voorzorg is gebaseerd op het effectief gebleken Amerikaanse Nurse Family Partnership.

Deelnemende vrouwen krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken door ervaren verpleegkundigen van het consultatiebureau. De huisbezoeken beginnen in de zestiende week van de zwangerschap en gaan door tot het kind 2 jaar is. De frequentie ligt op gemiddeld twee bezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. Gedurende de laatste vier maanden neemt de frequentie van de huisbezoeken af tot een keer per maand. De huisbezoeken duren 1 á  1½ uur.

Tijdens de huisbezoeken werken de verpleegkundigen met de moeders aan zes onderwerpen:
 • de gezondheid van de moeder
 • de gezondheid en veiligheid van het kind
 • de persoonlijke ontwikkeling van de moeder
 • de rol van de moeder als opvoeder van haar kind
 • de relatie van de moeder met familie en vrienden
 • het gebruik van gemeenschapsvoorzieningen door de moeder.

Voor wie?

De eerste selectie geschiedt door de verloskundige, hierbij wordt gelet op 'harde' criteria:
 • de moeder heeft geen eerder levend geboren kind.
 • de moeder is bij aanvang maximaal 28 weken zwanger.
 • de moeder is maximaal 25 jaar.
 • de moeder heeft een opleidingsniveau van maximaal VMBO-t.
 • de moeder beheerst enigszins de Nederlandse taal.

De tweede selectie geschiedt door een VoorZorg-verpleegkundige aan de hand van een weging van de volgende criteria:
 • er is geen steunend sociaal netwerk/partner.
 • alcohol- en of drugsgebruik.
 • actueel gezinsgeweld of partnergeweld.
 • psychische problematiek: angst, depressie.
 • irreële opvattingen over het moederschap.
 • niet-pluis-gevoel bij verpleegkundige.
 • niet afgemaakte vooropleiding, schoolverlater of werkloos.
 • financiële en/of huisvestingsproblemen.

Voor wie niet?

 • Als er sprake is van zware psychiatrische problematiek.
 • Als er sprake is van zware drugs- en of alcoholverslaving.
 • De moeder kan onvoldoende in het Nederlands communiceren.
 • De moeder begrijpt de insteek van het programma niet.
 • De moeder heeft verhuisplannen buiten de regio binnen twee jaar.

Meer informatie

Website: www.voorzorg.info

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingen

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
GGD Amsterdam - JGZ AmsterdamNieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
T. 020 555 5911
E. info@ggd.amsterdam.nl
W. www.amsterdam.nl
Werkgebied:
 • Amsterdam