GEVONDEN:117 programma's

Boys R Us

Doel

Jongens bewust maken van het belang van veilige, prettige en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten.

Doelgroep

Jongens in het voortgezet onderwijs tot 16 jaar.

Aanpak

Boys R Us is een interactieve bordspel gericht op het bespreekbaar maken van seksualiteit, intimiteit en relaties. Dat gebeurt via verschillende werkvormen die bijdragen aan kennis, reflectievermogen, gedrag en vaardigheden. Het spel besteedt veel aandacht aan de eigen inschatting en verantwoordelijkheid van jongens. Het spel draait om vier thema’s: omgeving, meisjes, vrienden en ik. Het spel kan één of meer keren gespeeld worden in een schoolse setting of daarbuiten.

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

Aanbieders
Rutgers - Kenniscentrum SeksualiteitArthur van Schendelstraat 696
3511 MJ Utrecht
T. 030-231 34 31
F. 030-231 93 87
E. office@rutgers.nl
W. www.rutgers.nl/
Werkgebied: