GEVONDEN:117 programma's

Alles Kidzzz Cool

Doel

Verminderen van gedragsproblemen op school, zoals oppositioneel gedrag, antisociaal gedrag, agressieregulatie problematiek en hyperactief en impulsief gedrag. Verbeteren van sociale cognities, zelfbeeld en woederegulatievermogen. Ontwikkelen van alternatief prosociaal gedrag.

Doelgroep

Kinderen van 9-12 jaar met gedragsproblemen op school bij wie mogelijk sprake is van een licht verstandelijke beperking.

Aanpak

Het programma bestaat uit acht tot tien individuele trainingsbijeenkomsten van drie kwartier en wordt uitgevoerd op de basisschool onder lestijd. Bij elke bijeenkomst hoort een thuisopdracht. De ouders worden betrokken door bijeenkomsten van 30 minuten aansluitend aan de kindbijeenkomst. Indien dit niet mogelijk is zal er per telefoon of email wekelijks contact zijn met de ouder. Leerkrachten worden nauw betrokken bij de training middels een wekelijkse mailing. Daarnaast is er een start-, tussen- en eindgesprek met het kind, de ouders en de leerkracht.

De training start met een kennismakingsgesprek met ouders, kind en leerkracht om de verwachtingen af te stemmen. In de eerste sessies (beter-leren-kennen-fase) worden de kwaliteiten en leerpunten van het kind in kaart gebracht via verschillende oefeningen. Op basis van een competentieanalyse stelt de trainer een contract op, waarin trainer en kind aangeven welke aspecten aangepakt gaan worden. Deze aspecten zijn bepalend voor de specifieke werkvormen die ingezet worden voor het aanleren van nieuwe vaardigheden (aanpakfase). Na afloop van de training vindt er een eindevaluatie plaats door de trainer met het kind, de leerkracht en de ouders.

Voor wie?

 • Kinderen die te boek staan als druk, impulsief, prikkelbaar, opstandig, lawaaierig, altijd van de partij als er kattenkwaad wordt uitgehaald.
 • Kinderen die niet aanspreekbaar zijn op gedrag, die anderen de schuld geven, die anderen intimideren.
 • Als er is sprake van cumulatie van probleemgedrag en/of een concreet incident.
 • Zowel thuis als op school moet er ruimte zijn om de nieuwe vaardigheden te oefenen.
 • Kinderen met een lage cito score bij begrijpend lezen en rekenen.

Voor wie niet?

 • Als er onvoldoende motivatie bij ouders en/of de school is.
 • Als er bij (een van de) ouders sprake is van onbehandelde psychiatrische of verslavingsproblematiek.
 • Als er een sterk vermoeden is, dat het kind een gedragsstoornis of een depressie- of angststoornis heeft of een Autisme spectrum stoornis.

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amsterdam

Opmerking

Alles Kidzzz Cool is gebaseerd op Alles Kidzzz en op basis van de Richtlijn Effectieve Interventies LVB aangepast (De Wit, Moonen & Douma, 2011).

De Wit M, Moonen X, Douma J. Richtlijn Effectieve Interventies LVB: Aanbevelingen voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVG, 2011.
Aanbieders
Arkin - Preventie Jeugd Postbus 75848
1070 AV Amsterdam
T. 020 590 1330
E. preventie@arkinjeugd.nl
W. www.arkinjeugdengezin.nl/preventie/
Werkgebied:
 • Amsterdam