GEVONDEN:117 programma's

Positief Opvoeden (niveau 4): Cursus

Doel

Verminderen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders te vergroten.

Doelgroep

Ouders met kinderen met (ernstige) gedragsproblemen die een gerichte training in opvoedingsvaardigheden nodig hebben.

Aanpak

Cursus positief opvoeden van acht sessies met tien tot twaalf ouders. Het betreft vier groepssessies van 2 uur waarin door observatie, discussie, praktijk en feedback ouders de mogelijkheid wordt geboden om te leren.Tussendoor oefenen ze in kleine groepjes in de toepassing van de opvoedingsvaardigheden. Ook zijn er huiswerkopdrachten. Na de groepsessies volgen drie telefonische gesprekken waarin persoonlijke steun wordt geboden om het geleerde in de praktijk te brengen. De cursus eindigt met een afsluitende groepsbijeenkomst.

Voor wie niet?

  • Verslaafde ouders/ opvoeders.
  • Ouders/ opvoeders met zware agressie problematiek.
  • Als er sprake is van te ernstige sociaal emotionele en/ of gedragsproblematiek bij de kinderen of jeugdigen.

Meer informatie

Website: www.postitiefopvoeden.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Kenter Jeugdhulp - AmstelmereLaan van de Helende Meesters 433
1186 DL Amstelveen
T. 088 243 4043
F. 020 543 4123
E. secretariaatamstelland@kenterjeugdhulp.nl
W. www.kenterjeugdhulp.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
Ouder- en Kindteams (OKT) - Amsterdam
T. 020-5555961
W. www.oktamsterdam.nl
Werkgebied:
  • Amsterdam