GEVONDEN:117 programma's

Moti-4

Doel

Terugdringen van problematisch middelengebruik, gokgedrag of gamegedrag.

Doelgroep

Verslaafde jongeren zonder duidelijke hulpvraag of jongeren met beginnend problematisch gebruik.

Aanpak

De interventie bestaat uit vier individuele bijeenkomsten van één uur gedurende een periode van één maand, uitgevoerd door een medewerker van de verslavingspreventie. Gesprek 1 is gericht op vertrouwen en inventarisatie, gesprek 2 op kennis en inzicht, gesprek 3 op het versterken van de jongere en gesprek 4 op versterken en afronden. Wanneer verwijzen noodzakelijk is, kan het traject ingekort worden. De effectief gebleken elementen in de gesprekken blijken op dezelfde manier toepasbaar op iedereen ongeacht of het om drugs/alcohol, gokken of gamen gaat.

Daarnaast vindt er een driehoeksgesprek plaats, waar de jongere en de ouder(s) of begeleider bij aanwezig zijn. Dit is (meestal) het laatste afrondende gesprek, zodat het systeem rond de jongere op de hoogte is van de ontwikkelingen en concrete doelen van de jongere, en zij tips krijgen bij verdere ondersteuning.
Omdat opvoeding een grote rol speelt wordt er naar gestreefd dat met ouders/opvoeders een apart consultatiegesprek plaatsvindt, of zelfs een uitgebreider aanbod zoals 'Triple P' opvoedingsondersteuning.

De gesprekken worden gevoerd daar waar de jongere verblijft: bijvoorbeeld op school, in de leefgroep of thuis.

Voor wie?

 • Als er sprake is van gewoontegebruik of excessief gebruik.
 • Jongeren die regelmatig experimenteren met meerdere middelen.
 • Jongeren bij wie het gebruik negatieve invloed heeft op school/werkprestaties of relaties.
 • Jongeren met klachten op het gebied van geestelijke of lichamelijke gezondheid.
 • Jongeren die experimenteren op een manier die niet past bij de leeftijd.
 • Als er sprake is van risicovolle omstandigheden, zoals schooluitval en gezinsproblemen.

Voor wie niet?

 • Voor incidentele of experimentele gebruikers.
 • Jongeren met een lage intelligentie of ernstige ontwikkelingsachterstand of psychopathologie.
 • Een andere problematiek heeft prioriteit, zoals dakloosheid.

Meer informatie

Een samenvatting van de wetenschappelijke onderbouwing van het programma is te vinden in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (website: www.nji.nl).

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingen

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amstelland
 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Arkin - JellinekJacob Obrechtstraat 92
1071 KR Amsterdam
T. 020 590 1330
E. preventie@jellinek.nl
W. www.jellinek.nl
Werkgebied:
 • Amsterdam
Brijder Jeugd - PreventieLaan van de Helende Meesters 433
1186 DL Amstelveen
T. 088 358 2260
E. preventie@brijder.nl
W. www.brijderjeugd.nl/
Werkgebied:
 • Amstelland