GEVONDEN:117 programma's

Je bibbers de baas

Doel

Verminderen van faalangst.

Doelgroep

Kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs die last hebben van faalangst.

Aanpak

De kinderen die meedoen met 'Je bibbers de baas' volgen tien groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. Daarin leren ze aan de hand van oefeningen verschillende vaardigheden en technieken die hen helpen om te gaan met faalangstige gevoelens. De oefeningen hebben betrekking op het herkennen van gevoelens, lichamelijke reacties (spanning/ontspanning), de rol van gedachten op je gedrag, aangeleerde hulpeloosheid en een aantal sociale vaardigheden (assertiviteit, omgaan met complimenten).

De training voorziet ook in twee ouder- en twee leerkrachtbijeenkomsten van 2 uur. De eerste bijeenkomst kan gezamenlijk met ouders en leerkrachten gegeven worden. Het programma van de kinderen wordt uitgelegd, ontspanningsoefeningen worden geoefend, leerpunten voor de kinderen worden geformuleerd en er wordt uitleg gegeven over wat ouders en leerkrachten kunnen doen aan het verminderen van faalangst bij hun kind/leerling.

Voor wie niet?

  • Kind heeft angst als karaktertrek (gegeneraliseerde angst).
  • Kind is zeer druk of vertoont agressief gedrag waardoor het groepsproces wordt verstoord.
  • Kind heeft een Autisme Spectrum Stoornis.
  • Ouders of leerkrachten zijn niet gemotiveerd om mee te werken

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Ouder- en Kindteams (OKT) - Amsterdam
T. 020-5555961
W. www.oktamsterdam.nl
Werkgebied:
  • Amsterdam