GEVONDEN:117 programma's

Sta Sterk Training

Doel

Vergroten van de sociale weerbaarheid in pestsituaties.

Doelgroep

Kinderen van 8 tot 12 jaar die gepest worden.

Aanpak

In de training staan 5 aandachtsgebieden centraal: lichaamstaal, assertiviteit, omgaan met emoties, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheden. De deelnemers werken onder andere aan uitstraling en lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik, ademhaling, nee zeggen en eigen wil/mening uiten, zeggen waar je last van hebt, positief denken, meedoen en buitensluiten oplossen, omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden.

De huiswerkopdrachten helpen de deelnemer de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk. In de Sta Sterk Training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat het nieuwe, weerbare gedrag er langzaam inslijpt.

De groepstraining omvat 10 lessen van 60 á 90 minuten. Daarnaast worden 2 ouderavonden aangeboden. Dit om de ouders te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen in het leerproces. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van 4 tot 6 kinderen. De training wordt meestal buiten schooltijd gegeven.

Meer informatie

Website: www.omgaanmetpesten.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam

Opmerking

De erkenningscommissie adviseert om deze training in te zetten als onderdeel van een bredere anti pestaanpak.
Aanbieders
Aanpak Pesten - -W.G. Plein 91
1054 RC Amsterdam
T. 06-22489927
E. info@aanpakpesten.nl
W. www.aanpakpesten.nl
Werkgebied:
  • Amsterdam
Stichting Omgaan met pesten - Trainingen (Mirelle Valentijn)Pastoor Kannelaan 43
3648 XX Wilnis
T. 0297 274 605
E. info@omgaanmetpesten.nl
W. www.omgaanmetpesten.nl
Werkgebied: