GEVONDEN:117 programma's

Positief Opvoeden (niveau 4): Family Transitions

Doel

Versterking van de opvoedingsvaardigheden van ouders: bevorderen dat ouders hun handelen afstemmen op het belang van hun kinderen; stimuleren dat ouders effectief kunnen samenwerken in de opvoeding; en verbeteren van copingvaardigheden om conflictueuze en stressvolle situaties te hanteren.

Doelgroep

Ouders in echtscheidingssituaties.

Aanpak

Het programma omvat een intensieve oudertraining. In de eerste vijf sessies leren ouders vaardigheden voor het omgaan met de veranderingen als gevolg van de scheiding: het verwerken van emoties, het ontwikkelen van een eigen probleemoplossend vermogen en het hanteren van conflicten. Ook leren ouders om een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning te vinden. Na deze sessies volgt de reguliere Positief opvoeden oudercursus (0-12 jaar of tieners), waarin ouders leren om oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, gewenst gedrag te stimuleren en om te gaan met ongewenst gedrag.

Voor wie?

 • Als er blijvende confilcten zijn tussen ouders na de scheiding.
 • Voor ouders die aangeven dat ze moeite hebben met oppakken van het eigen leven na de scheiding.
 • Als een ouder emotionele moeilijkheden heeft als gevolg van de scheiding.
 • Als er verdenking is dat het kind betrokken is bij het conflict tussen de ouders.
 • Als er verdenking is dat het kind geschaad wordt door gedrag van de ouders.

Meer informatie

Website: www.positiefopvoeden.nl

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amstelland
 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Arkin - Preventie Jeugd Postbus 75848
1070 AV Amsterdam
T. 020 590 1330
E. preventie@arkinjeugd.nl
W. www.arkinjeugdengezin.nl/preventie/
Werkgebied:
 • Amsterdam
Kenter Jeugdhulp - AmstelmereLaan van de Helende Meesters 433
1186 DL Amstelveen
T. 088 243 4043
F. 020 543 4123
E. secretariaatamstelland@kenterjeugdhulp.nl
W. www.kenterjeugdhulp.nl
Werkgebied:
 • Amstelland
Ouder- en Kindteams (OKT) - Amsterdam
T. 020-5555961
W. www.oktamsterdam.nl
Werkgebied:
 • Amsterdam