GEVONDEN:117 programma's

Julia

Doel

Voorkomen van slachtofferschap van seksuele dwang en geweld bij meisjes die daarvoor een verhoogd risico lopen.

Doelgroep

Meisjes in de leeftijd van 12 tot 21 jaar die dwang en geweld ervaren op het gebied van seksualiteit, vriendschappen en relaties.

Aanpak

Julia is een laagdempelige preventieve begeleiding die zich richt op het seksueel weerbaar maken van meisjes, het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling en het ontwikkelen van een realistisch beeld over liefde, relaties en seks. De begeleiding wordt op elk meisje persoonlijk afgestemd. Julia streeft naar samenwerking met ouders en verzorgers en zal met het meisje in gesprek gaan over wanneer en hoe zij betrokken worden bij de begeleiding. Indien het meisje hier ernstig nadeel van ondervindt, bestaat de mogelijkheid om ouders niet in te lichten of te betrekken bij de begeleiding. Per meisje wordt bekeken hoeveel gesprekken er nodig zijn om haar (seksuele) weerbaarheid te vergroten. De begeleiding bestaat uit minimaal vijf gesprekken en zo lang als nodig is. Uit de praktijk blijkt dat de begeleiding gemiddeld 9 maanden in beslag neemt.

Voor wie?

  • Meisjes met een laag zelfbeeld die zorgelijk gedrag op seksueel gebied vertonen.
  • Meisjes die slachtoffer zouden kunnen worden van loverboys of seksuele dwang.
  • Meisjes die op basis van hun culturele achtergrond of cognitieve vermogens niet of nauwelijks op de hoogte zijn van seks en liefde.
  • Meisjes die hun seksuele geaardheid onderzoeken.
  • Meisjes die veel verschillende contacten hebben vanuit een behoefte aan aandacht.

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Spirit - QpidoBaarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
T. 06-29338064
E. info@qpido.nl
W. www.qpido.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam