GEVONDEN:117 programma's

Positief Opvoeden (niveau 5): Pathways

Doel

Ouders leren hun eigen negatieve emoties te herkennen en hun boosheid te reguleren.

Doelgroep

Ouders die moeite hebben met hun eigen boosheid in opvoedingssituaties.

Aanpak

De Pathways interventie wordt uitsluitend aangeboden aan ouders die al een indicatie hebben voor niveau 4. De interventie kan worden ingezet als niveau 4 te weinig houvast biedt of als er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt. Dikwijls zijn er dan andere factoren in het spel die maken dat ouders het geleerde niet kunnen toepassen. Dat kan hun eigen perceptie zijn over waarom hun kind zich zo gedraagt of de moeite die ouders hebben met het reguleren van eigen negatieve emoties.

Pathways bestaat uit drie modules die los of in combinatie met elkaar kunnen worden aangeboden:
  • Attributie training: opvoedvalkuilen leren herkennen en vermijden (2 sessies);
  • Omgaan met woede: woede tijdig kunnen signaleren en reguleren (2 sessies);
  • Wat geleerd is afronden en vasthouden (1 sessie).

Elke module heeft een eigen werkboekje waarin de inhoud van de sessies is beschreven met praktische opdrachten voor ouders om tijdens of na afloop van de sessie mee te oefenen.

De Pathways interventie kan in de vorm van een individueel begeleidingsaanbod worden uitgevoerd maar kent ook een groepsvariant. Daarbij gaat het altijd om een kleine groep van maximaal 8 ouders.

Voor wie?

  • Ouders die problemen hebben om met hun boosheid, woede om te gaan.
  • Ouders die sterke negatieve gevoelens en gedachten hebben over zichzelf en hun kinderen.

Voor wie niet?

  • Als er noodzaak is voor een zorgmelding of dreigende crisissituatie.

Meer informatie

Website: www.positiefopvoeden.nl

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Arkin - Preventie Jeugd Postbus 75848
1070 AV Amsterdam
T. 020 590 1330
E. preventie@arkinjeugd.nl
W. www.arkinjeugdengezin.nl/preventie/
Werkgebied:
  • Amsterdam