GEVONDEN:117 programma's

Happyles

Doel

Bevorderen van geluk en welbevinden en verminderen van depressieve klachten.

Doelgroep

Jongeren van 13-25 jaar op het VMBO en MBO.

Aanpak

Happyles wordt klassikaal aangeboden en bestaat uit twee e-learning lessen en als vervolg daarop, voor jongeren met depressieklachten, een anonieme chatbox cursus.

Het eerste deel is een lespakket over geluk voor alle jongeren. Deze klassikale lessen bestaan uit twee e-learning-lessen die jongeren op school aangeboden krijgen. Leerkrachten worden getraind in de uitvoering van deze e-learning lessen.

Het tweede deel is een groepscursus in een chatbox voor jongeren met somberheidsklachten. Jongeren kunnen zich aanmelden voor de chatcursus op de website en ggz-preventiewerkers bekijken aan de hand van de aanmeldgegevens of een jongere geschikt is voor deelname aan de chatcursus of dat ander (hulp)aanbod misschien meer geschikt is.

Meer informatie

Website: www.happyles.nl
Email: happyles@trimbos.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Amsterdam
Aanbieders
Arkin - Preventie Jeugd Postbus 75848
1070 AV Amsterdam
T. 020 590 1330
E. preventie@arkinjeugd.nl
W. www.arkinjeugdengezin.nl/preventie/
Werkgebied:
  • Amsterdam
Trimbos-instituut - Psychische stoornissenDa Costakade 45
3521 VS Utrecht
T. 030 - 297 11 00
F. 030 - 297 11 11
E. info@trimbos.nl
W. www.trimbos.nl
Werkgebied: