GEVONDEN:117 programma's

Positief Opvoeden (niveau 4): Individueel

Doel

Verminderen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders te vergroten.

Doelgroep

Ouders met kinderen met (ernstige) gedragsproblemen die een gerichte training in opvoedingsvaardigheden nodig hebben.

Aanpak

Programma voor ouders die intensieve training nodig hebben in positieve opvoedingsvaardigheden en de generalisatie van strategieën voor verbetering. Met behulp van een werkboek, actieve vaardigheidstrainingen, een instructie dvd en rollenspellen tijdens tien sessies thuis of in een instelling.

Ouders leren hoe zij:
 • een positief contact met hun kind kunnen bevorderen door genegenheid te tonen en aandacht te geven;
 • hun kind nieuwe vaardigheden en gedrag kunnen leren;
 • gewenst gedrag bij hun kind kunnen bevorderen, bijvoorbeeld door het geven van complimenten en positieve aandacht;
 • met ongewenst gedrag moeten omgaan door bijvoorbeeld gebruik te maken van duidelijke basisregels, negeren en time-out;
 • deze vaardigheden zowel thuis als in de omgeving kunnen gebruiken.

Voor wie?

 • Het kind heeft veelvuldige gedragsproblemen in een of meerdere gebieden (thuis, school, clubs, vrienden).
 • Er zijn duidelijke tekortkomingen in de opvoedingsvaardigheden van de ouders.

Voor wie niet?

 • Verslaafde ouders/ opvoeders.
 • Ouders/ opvoeders met zware agressie problematiek.
 • Als er sprake is van te ernstige sociaal emotionele en/ of gedragsproblematiek bij de kinderen of jeugdigen.

Meer informatie

Website: www.positiefopvoeden.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amstelland
 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Kenter Jeugdhulp - AmstelmereLaan van de Helende Meesters 433
1186 DL Amstelveen
T. 088 243 4043
F. 020 543 4123
E. secretariaatamstelland@kenterjeugdhulp.nl
W. www.kenterjeugdhulp.nl
Werkgebied:
 • Amstelland
Ouder- en Kindteams (OKT) - Amsterdam
T. 020-5555961
W. www.oktamsterdam.nl
Werkgebied:
 • Amsterdam