GEVONDEN:117 programma's

Plezier op school

Doel

Sociale competentie van aanstaande brugklassers vergroten zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van pesterijen en sociale omgangsproblemen verkleind wordt.

Doelgroep

Kinderen die op de basisschool gepest werden, angstig of onhandig in de omgang met anderen zijn, niet voor zichzelf opkomen en opzien tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Aanpak

De training bestaat uit twee trainingsdagen en een terugkommiddag voor de deelnemers. Indien gewenst kan een evaluatief gesprek met de ouders plaatsvinden.

In twee dagen (of 4 halve dagen) worden de deelnemers getraind in het opkomen voor zichzelf en het omgaan met anderen. De onderdelen staan in teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De volgende thema's komen aan de orde:
 • Inzicht in GGGG-model (gebeurtenis - gedachte - gevoel - gedrag);
 • Helpende en niet helpende gedachten;
 • Omgaan met spanning;
 • Basisvaardigheden (stevig staan, anderen aankijken en duidelijk praten);
 • Gespreksvaardigheden (een praatje maken);
 • Assertieve vaardigheden (iets weigeren, je mening geven, omgaan met kritiek);
 • Omgaan met pesten;
 • Voorbereiding op de eerste schooldag.

Ieder thema wordt aan de orde gesteld met voorbeelden op papier en uit de groep. De nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden in de vorm van rollenspellen. Tijdens de terugkommiddag wordt nagegaan in hoeverre de deelnemer het geleerde heeft toegepast in de dagelijkse situatie. Er kunnen indien nodig nog thema's herhaald worden, tips en adviezen gegeven worden en er kan beoordeeld worden of eventueel verdere hulpverlening nodig is.

Voor wie?

 • Het kind wordt geplaagd of gepest.
 • Het kind kan moeilijk vrienden/vriendinnen krijgen.
 • Het kind durft geen nee te zeggen.
 • Het kind heeft ongewild regelmatig ruzie.
 • Het kind staat vaak alleen.

Voor wie niet?

 • Het kind heeft een te zware problematiek.
 • Het kind kan niet functioneren in een groep.

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingen

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Arkin - Preventie Jeugd Postbus 75848
1070 AV Amsterdam
T. 020 590 1330
E. preventie@arkinjeugd.nl
W. www.arkinjeugdengezin.nl/preventie/
Werkgebied:
 • Amsterdam
GGZ InGeest - PrezensEerste Jan Steenstraat 84 II
1072 NP Amsterdam
T. 06 1295 6432
F. 020 788 6303
E. info@jeugdpreventieamsterdam.nl
W. www.jeugdpreventieamsterdam.nl/
Werkgebied:
 • Amsterdam