GEVONDEN:174 programma's

Kriebels in je buik

Doel

Het leggen van een basis voor gezond seksueel gedrag en het vergroten van de seksuele weerbaarheid en daarmee het terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, soa's en ongeplande zwangerschappen op jonge leeftijd.

Doelgroep

Basisschoolleerlingen uit alle leerjaren en uit gezinnen waar niet of nauwelijks aandacht is voor positieve seksuele vorming. Intermediaire doelgroepen zijn de leerkrachten die de lessen verzorgen en de ouders

Aanpak

'Kriebels in je buik' omvat een digitaal lespakket (www.kriebelsinjebuik.nl), een oudervoorlichting en een workshop voor het schoolteam.

Er zijn 4 lessen voor groep 1 tot 7 lessen voor groep 8, de lessen duren 35 tot 120 minuten. Het aantal lessen per jaar en het moment van inzetten is door de school zelf te bepalen. De lessen kunnen los van elkaar ingezet worden en/of als project tijdens bijvoorbeeld de 'Week van de Lentekriebels'. De lesdoelen in de onderbouw richten zich vooral op lichamelijke en emotionele ontwikkeling, in de middenbouw op sociale ontwikkeling en in de bovenbouw specifieker op seksuele ontwikkeling. Naast het overdragen van kennis gericht op relaties en seksualiteit worden vaardigheden aangeleerd die de weerbaarheid vergroten en wordt een positieve houding ten aanzien van gezond seksueel gedrag bevorderd. Er worden hierbij verschillende werkvormen ingezet.

Met de ouders wordt aan de hand van informatie over seksuele ontwikkeling en casussen of interactief theater het belang van seksuele opvoeding besproken en worden er tips uitgewisseld. Ouders krijgen na afloop de brochure 'Seksuele ontwikkeling van kinderen, 0-18 jaar’ mee. De bijeenkomst is in overleg met de school overdag en/of 's avonds.

De scholing van 3 uur voor leerkrachten is interactief en gericht op kennisvergroting en aanreiken van handvatten en tips die leiden tot goede seksuele vorming op de school. Tijdens de scholing is er ook aandacht voor de digitale lesmethode 'Kriebels in je buik’ en de 'Week van de Lentekriebels'.

Meer informatie

www.weekvandelentekriebels.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
GGD Amsterdam - EGZ - Team JeugdNieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
T. 020 555 5495
E. egz@ggd.amsterdam.nl
W. www.ggd.amsterdam.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam