GEVONDEN:117 programma's

KOPP/KVO: Steuntje in de rug (oudergroep)

Doel

Het voorkomen van psychische problemen bij kinderen.

Doelgroep

Ouders met psychische problemen (zoals angstklachten, depressieklachten, borderline of psychotische stoornis) of verslavingsproblemen.

Aanpak

In negen bijeenkomsten van 1,5 uur krijgen ouders informatie over de invloed van psychiatrische en/ of verslavingsproblemen op de opvoeding van kinderen. Samen met de begeleiders wordt gekeken naar mogelijkheden en de moeilijkheden in het opvoeden in combinatie met de problematiek.
Belangrijke onderdelen van de cursus zijn: herkenning en steun door uitwisseling van ervaringen rond ouderschap en opvoeding; het bespreekbaar maken van de persoonlijke problemen met de kinderen, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijden van de kinderen; aandacht voor de ontwikkelingsfasen van kinderen; vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouder.

Voor wie?

  • Ouders met psychische problemen, zoals depressie, angststoornis, borderline, psychotische stoornis etc.

Voor wie niet?

  • Crisissituatie

Meer informatie

Gemeente Amsterdam.

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam

Opmerking

De training KopOpOuders online is erkend als 'goed onderbouwd'. KOPP Steuntje in de rug is de face-to-face variant.
Aanbieders
Arkin - Preventie Jeugd Postbus 75848
1070 AV Amsterdam
T. 020 590 1330
E. preventie@arkinjeugd.nl
W. www.arkinjeugdengezin.nl/preventie/
Werkgebied:
  • Amsterdam