GEVONDEN:117 programma's

De Vreedzame School

Doel

Het scheppen van een democratische schoolklimaat waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarin conflicten constructief worden opgelost.

Doelgroep

Alle groepen van het (speciaal) basisonderwijs.

Aanpak

De Vreedzame School wordt in elke groep van de basisschool tegelijk ingevoerd. Het invoeringstraject beslaat een periode van twee schooljaren en wordt begeleid door een gecertificeerde adviseur.

De Vreedzame school bestaat uit:
  • Een basiscurriculum van wekelijkse interactieve lessen of activiteiten voor leerlingen.
  • Twee (niet verplichte) verdiepingsmodules met activiteiten voor zowel leerkrachten als leerlingen.
  • Alle leerlingen krijgen les over mediatie. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen solliciteren naar de taak van leerling mediator; deze beperkte groep krijgt een aanvullende training.
  • Training en begeleiding van leerkrachten.
  • Ouderbijeenkomsten.

De interne stuurgroep van de school vormt de motor van de vernieuwing en heeft verschillende taken, waaronder het stimuleren van collega's en het volgen van de voortgang.

Meer informatie

Website: www.devreedzameschool.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens eerste aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens eerste aanwijzingen

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
CED-Groep - De Vreedzame SchoolDwerggras 3
3068 PC Rotterdam
T. 010-4071599
E. devreedzameschool@cedgroep.nl
W. www.devreedzameschool.nl/
Werkgebied:
Het ABC - -Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
T. 020 799 0010
E. info@hetabc.nl
W. www.hetabc.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam