GEVONDEN:117 programma's

KOPP/KVO: KopOpOuders (online)

Doel

Bevordering van het psychosociaal welbevinden van kopp/kvo-kinderen door vergroting van de opvoedcompetentie van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.

Doelgroep

Ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met minimaal één kind in de leeftijd van 1-18 jaar.

Aanpak

De cursus wordt aangeboden binnen een website met een stepped care karakter waarin ouders zelf bepalen in welke mate ze ondersteuning ontvangen. De website Kopopouders.nl biedt:
 • Informatievoorziening
 • E-mail service
 • Online groepscursus (anoniem te volgen)

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten in een gesloten en beveiligde chatbox waarvoor ouders vanuit hun eigen computer inloggen met hun gebruikersnaam. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maken ze een huiswerkopdracht over het onderwerp waar de volgende sessie over wordt gechat. Ouders leren over de effecten van eigen problematiek op hun opvoedgedrag en hun kinderen. Ze krijgen opvoedvaardigheden aangereikt en maken hun eigen stappenplan voor moeilijke momenten. Er zijn maximaal 8 deelnemers per cursus.

Kopopouders is gebaseerd op vijf pijlers:
 • Versterken van een goede ouder-kind-interactie.
 • Ondersteunen van de gezonde ouder.
 • Versterken van een ondersteunend netwerk of vertrouwenspersoon.
 • Versterken van de coping en sociale redzaamheid van het kind.
 • Een heldere kijk van het kind op zichzelf en de ouderlijke problematiek.

Voor wie?

 • Voor ouders met psychische of verslavingsproblemen en hun partners, die ondersteuning willen bij de opvoeding van hun kind(eren).
 • Die beschikken over computer(vaardigheden).

Voor wie niet?

 • Indien ingeschat wordt dat de problematiek te ernstig is, bijvoorbeeld als er sprake is van actuele suïcidaliteit.

Meer informatie

Website: www.kopopouders.nl
Aanmelding vindt plaats via bovenstaande website.

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

Financiering

 • Landelijk (gratis)
Aanbieders
Trimbos-instituut - Psychische stoornissenDa Costakade 45
3521 VS Utrecht
T. 030 - 297 11 00
F. 030 - 297 11 11
E. info@trimbos.nl
W. www.trimbos.nl
Werkgebied: