GEVONDEN:116 programma's

Lang Leve de Liefde Onderbouw

Doel

Het bevorderen van gezond seksueel gedrag, het leren respecteren van grenzen en het terugdringen van soa en ongeplande zwangerschappen.

Doelgroep

Leerlingen van het 2e en 3e leerjaar van het VO en het praktijkonderwijs.

Aanpak

Het lesprogramma ‘Lang Leve de Liefde’ voor de onderbouw biedt kennis over soa’s en anticonceptie, relaties en seks, maar werkt bovenal aan een positieve houding ten aanzien van veilig seksueel gedrag. In het verlengde daarvan wordt gewerkt aan vaardigheden als communiceren over wensen en grenzen en het gebruik van condooms.

Lang Leve de Liefde omvat zes lessen. Het lesmateriaal bestaat uit een magazine voor de leerlingen, een DVD, een website voor de leerlingen en een ondersteunende website voor docenten. Er zijn twee varianten: één voor vmbo-BB en praktijkonderwijs en één voor havo/vwo/vmbo-(T,G,K).

Docenten in het vmbo en praktijkonderwijs die met het materiaal willen werken krijgen een gratis workshop (3 uur) aangeboden en kunnen daarna gratis over het lesmateriaal beschikken. In deze bijscholing wordt achtergrondinformatie gegeven over onder andere de seksuele ontwikkeling en seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarnaast worden de mogelijkheden van het lesmateriaal behandeld en geoefend met de methodiek. Ook is er aandacht voor het omgaan met persoonlijke vragen en problematiek van de leerlingen.

Om deelonderwerpen verder uit te diepen zijn er extra modules voor in de klas beschikbaar.

Extra module Seksuele Diversiteit:
De extra module over seksuele diversiteit is geschikt voor zowel havo/vwo als vmbo klassen uit het tweede of derde leerjaar, als verdieping van de reguliere lessen Lang Leve de Liefde onderbouw. De module bestaat uit één les. Doelstelling is het verminderen van homonegativiteit. Er wordt gebruikt gemaakt van een spelvorm met kaartjes en een film met discussie over coming out.

Extra module Wensen en Grenzen:
Deze extra module over preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag is een aanvulling van ruim twee lesuren, ontworpen voor praktijkonderwijs en laag vmbo. Ook kaderklassen kunnen er goed mee werken. Daarnaast is er ook een twee uur durende verdiepingsmodule voor de bovenbouw van deze onderwijsvormen.

In de extra modules Wensen en Grenzen denken jongeren na over hun eigen wensen en grenzen. Ze leren dat wensen en grenzen verschillen van persoon tot persoon en dat communicatie hierover belangrijk is om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ze krijgen handvatten om over wensen en grenzen te communiceren. Er wordt gebruikt gemaakt van lesbrieven en filmpjes.

Extra module Jij en de Media:
De module ‘Jij en de Media’ is bedoeld voor vmbo-leerlingen van tweede of derde leerjaar en bestaat uit een jongerenmagazine en docentenhandleiding met dvd. In twee lessen van 50 minuten leren jongeren genuanceerder te denken over seksualiteit en rolgedrag. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan het beeld dat in veel media gegeven wordt van erotiek en seksualiteit. De module biedt een tegenwicht tegen media-uitingen met eenzijdige, respectloze en stereotiepe beelden en schoonheidsidealen.

Meer informatie

Website: www.langlevedeliefde.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingen

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amstelland
  • Gemeente Amsterdam

Opmerking

De GGD Amsterdam ondersteunt Lang Leve de Liefde actief in het vmbo en praktijkonderwijs met een docentenworkshop en gratis lesmaterialen. Scholen voor havo en vwo krijgen advies over het inzetten van het lesprogramma.
Aanbieders
GGD Amsterdam - EGZ - Team JeugdNieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
T. 020 555 5495
E. egz@ggd.amsterdam.nl
W. www.ggd.amsterdam.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam