GEVONDEN:117 programma's

De Gezonde School en Genotmiddelen

Doel

Voorkomen en terugdringen van riskant gebruik van genotmiddelen onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarbij gaat het met name om het gebruik van tabak, alcohol en cannabis.

Doelgroep

Leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Aanpak

Het programma bestaat uit:
 • Educatie, waaronder lessen voor de leerlingen,
 • Signaleren en begeleiden van riskant gebruik bij individuele leerlingen,
 • Voorlichting aan de ouders,
 • Maatregelen voor een middelenvrije omgeving,
 • Het vastleggen van een goed schoolbeleid.

De kracht van het programma zit in de samenhang van deze vijf pijlers. Een stuurgroep of een schoolcoördinator in de school draagt hier samen met de GGD zorg voor.

Educatie:
Het lesmateriaal is, naast informatief, vooral gericht op het beïnvloeden van attitudes en het versterken van de sociale norm. Voor alle lesprogramma’s zijn er korte instructiebijeenkomsten voor de docenten beschikbaar.

Voor de brugklas is er het lesprogramma ‘Frisse Start’, gericht op het omgaan met sociale norm. Het programma omvat vier lessen. Voor het tweede leerjaar zijn er e-learning programma’s over tabak of alcohol . Elk van vier lesuren. Deze lessen sorteren het meeste resultaat als zij worden gecombineerd met een korte interventie gericht op de ouders (‘Leerling en ouderinterventie alcohol en roken’, apart omschreven in de Jeugdpreventiewijzer) Voor het eerste en tweede leerjaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de niet-rokenwedstrijd Actie Tegengif (apart omschreven in de Jeugdpreventiewijzer).

Voor de klassen uit het vierde leerjaar is een korte interventie over roken: Smoke Alert (apart omschreven in de Jeugdpreventiewijzer). Voor de leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar is er een interventie in ontwikkeling. Deze vier lessen onder de naam ‘In Charge’ richten zich op het versterken van wilskracht en het omgaan met verleiding. De lessen zijn voorjaar 2017 beschikbaar.

Signaleren:
De training ‘Signaleren en Bespreekbaar maken’ leert medewerkers van de school signalen herkennen en gespreksvaardigheden om dit met de leerling te bespreken. De training duurt drie uur en wordt gegeven door een deskundig van Jellinek of Brijder. Naast de training is het belangrijk dat de school schoolregels en protocollen over begeleiding goed op orde heeft. De GGD kan hierover adviseren en voorbeelden aandragen.

Het is ook mogelijk om online een cursus over signaleren te volgen. Deze online cursus bestaat uit een basisdeel voor iedereen die met jongeren werkt en een verdiepingsdeel voor wie zorg- of begeleidingstaken heeft. Beide delen kosten 10 euro en ongeveer anderhalf uur tijd.

Ouders:
Om ouders ondersteuning te bieden bij opvoeding over genotmiddelen worden ouderavonden verzorgd. Er zijn ouderavonden met interactief toneel over de thema’s alcohol en cannabis indien gewenst in combinatie met het thema Sociale Media.

De ‘Leerling en ouderinterventie alcohol en roken’ (apart omschreven in de Jeugdpreventiewijzer) kent een korte bijeenkomst met ouders. Veel scholen combineren deze korte bijeenkomst met de ouderbijeenkomst met mentoren aan het begin van het schooljaar. Als de school werkt met het lesmateriaal ‘Frisse Start’ is er de mogelijkheid deze te combineren met een ouderbijeenkomst die daar op aansluit.

Voor ouders met leerlingen in de bovenbouw is er een interactieve ouderavond rond het thema Pubers en Uitgaan. Verder kunnen ouders geïnformeerd worden over dit thema d.m.v. nieuwsbrieven, e-mails en de schoolwebsite.

Omgeving:
De school wordt ondersteund bij het instellen van een Rookvrij Schoolterrein. Ook maatregelen om schoolreizen en –feesten zonder alcoholincidenten te laten verlopen kunnen worden ondersteund. Dit kan met voorbeelden van regels en afspraken, ouderbrieven en met het uitlenen van blaastesten.

Beleid:
Om een structurele aanpak te bevorderen die duurzaam wordt geïmplementeerd is het belangrijk om het beleid ook vast te leggen. De school wordt ondersteund bij het formuleren van dit beleid met voorbeelden en adviezen.

Meer informatie

Website: www.dgsg.nl

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Universele preventie

Regio

 • Amstelland
 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amstelland
 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Brijder Jeugd - PreventieLaan van de Helende Meesters 433
1186 DL Amstelveen
T. 088 358 2260
E. preventie@brijder.nl
W. www.brijderjeugd.nl/
Werkgebied:
 • Amstelland
GGD Amsterdam - EGZ - Team JeugdNieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
T. 020 555 5495
E. egz@ggd.amsterdam.nl
W. www.ggd.amsterdam.nl
Werkgebied:
 • Amstelland
 • Amsterdam