GEVONDEN:174 programma's

SPRINT training

Doel

Het verminderen van antisociaal gedrag van kinderen.

Doelgroep

SPRINT richt zich op kinderen in groep 4 tot en met 8 van de basisschool die openlijk en/of heimelijk probleemgedrag vertonen en/of in een bepaalde mate moeite hebben met het aanvaarden van autoriteit. De ouders vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

Voorafgaand aan de interventie wordt middels een getrapte screeningsmethode de juiste doelgroep geselecteerd. Leerlingen die een toename van probleemgedrag laten zien (stijgers) en leerlingen die stabiel probleemgedrag laten zien (volharders) worden geselecteerd voor de interventie SPRINT. Dit geldt niet voor leerlingen bij wie het probleemgedrag na enige tijd afneemt (experimenteerders).

Door middel van gedragsoefeningen en rollenspel leren kinderen en hun ouders in twaalf individuele bijeenkomsten (nieuwe) vaardigheden. Het kind en de ouder worden afzon-derlijk getraind, maar zijn wel met complementaire vaardigheden bezig. Het kind leert vaardigheden die hem in staat stellen op een adequate wijze om te gaan met leeftijdsgenoten, conflicten en autoriteiten. Voor de ouders gaat het met name om het toepassen van effectieve opvoedingsstrategieën en het houden van toezicht op het gedrag van het kind. Sterke kanten worden zo veel mogelijk bekrachtigd.

SPRINT wordt uitgevoerd op circa zestig basisscholen in Amsterdam. ALTRA voert de ouderkindtrainingen uit. PI Research is verantwoordelijk voor de implementatie. De GGD Amsterdam voert de screening uit.

Voor wie?

 • Als een kind twee maal met een verhoogd risico uit de getrapte screeningsmethode naar voren komt.

Voor wie niet?

 • Het kind is jonger dan 7 jaar.
 • Het kind of de ouder krijgt al een hulpaanbod.
 • Het kind heeft in het verleden al deelgenomen aan het SPRINT aanbod.
 • Het kind vertoont ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen.
 • Als er bij ouder of kind sprake van een verstandelijke handicap is.
 • Als de ouder en/of het kind niet open staat voor het hulpaanbod.
 • Als er niet minimaal één 'ouderfiguur' is, die het ouderdeel van de training kan volgen.

Meer informatie

Website: www.piresearch.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Ouder- en Kindteams (OKT) - Amsterdam
T. 020-5555961
W. www.oktamsterdam.nl
Werkgebied:
 • Amsterdam