GEVONDEN:174 programma's

3x Groei: de oudertraining

Doel

Het verminderen van antisociaal gedrag in de thuissituatie door de opvoedvaardigheden van ouders te vergroten.

Doelgroep

Ouders van basisschoolkinderen met openlijk en/of heimelijk probleemgedrag of met problemen in het aanvaarden van autoriteit.

Aanpak

De training bestaat uit minimaal 12 individuele bijeenkomsten. In de training ligt de nadruk op uitbreiden van de opvoedvaardigheden van de ouders. Ouders leren bijvoorbeeld grenzen te stellen, te reageren op dwingend gedrag en positief steunen en stimuleren van hun kind. Het aantal bijeenkomsten varieert en is afhankelijk van de hulpvraag van de ouders.

De training bestaat uit 3 fases:
 • Informatiefase: deze fase is gericht op het functioneren van het kind in het dagelijkse leven. De nadruk ligt op kennismaken met de gezinsroutine van het gezin, zicht krijgen op sterke punten van ouders en het kind en zicht op wat 'goed werkt'.
 • Trainingsfase: in de tweede fase worden de opvoedvaardigheden getraind volgens een vast protocol.
 • Werkfase: in deze fase geven ouders wat voor hen prioriteit heeft en gaan aan de slag met probleemgedrag van hun kind met behulp van werkplannen in de thuissituatie.

In de training worden 3 thema's behandeld:
 • Goed contact (o.a. leuke dingen zeggen).
 • Aanmoedigen van gewenst gedrag (o.a. prijzen en belonen).
 • Grenzen stellen (o.a. time out nemen, luisteren en opdrachten geven, zinvolle consequenties).

Voor wie?

 • Ouders ervaren onvoldoende grip op het gedrag van hun kind in de thuissituatie.
 • 3x Groei is ook geschikt voor ouders van kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of autisme spectrum stoornis (ASS).

Voor wie niet?

 • Onvoldoende mogelijkheid tot aanwezigheid van de ouders bij alle bijeenkomsten van de training.
 • Ouders die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen.
 • Er is sprake van onveiligheid.

Oordeel

(Nog) niet erkend(Nog) niet erkend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amsterdam

Financiering

 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Ouder- en Kindteams (OKT) - Amsterdam
T. 020-5555961
W. www.oktamsterdam.nl
Werkgebied:
 • Amsterdam