GEVONDEN:171 programma's

Nationaal Media Paspoort PO

Doel

Kinderen ondersteunen bij het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten opzichte van de media.

Doelgroep

Kinderen in het primair onderwijs.

Aanpak

De lesmethode is een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 8 zodat alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan. In elk schooljaar zijn 7 lessen rondom 7 thema's. De lessen duren tussen de 20 (groep 1) en 40 minuten (groep 5) per les en zijn exact afgestemd op de leeftijd, de belevingswereld en het leervermogen van de leerlingen. U kunt zelf beslissen of u de lessen binnen een korte periode organiseert of verspreidt over een langere periode. In de methode wordt gebruik van denkpauzes, waarin kinderen zich naar binnen richten. Het kind leert tijdens alle lessen via zijn of haar gevoel zich bewuster te worden van media en vervolgens afgewogen keuzen te maken.

De lessen zijn in 7 thema’s onderverdeeld:
1. Weet wat je ziet
2. Bewaak je identiteit
3. Wat je geeft krijg je terug
4. Houd de klok in de gaten
5. Maak goede keuzes
6. Bescherm je privacy
7. Zorg voor jouw eigen veiligheid

Meer informatie

Website: www.nationaalmediapaspoort.nl

Oordeel

(Nog) niet erkend(Nog) niet erkend

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Nederland

Financiering

  • Landelijk (gratis)
Aanbieders
Nationale Academie voor Media en Maatschappij - -Wildenborch 31
1082 KB Amsterdam
T. 06-43587954/25440050
E. info@mediaenmaatschappij.nl
W. www.mediaenmaatschappij.nl
Werkgebied:
  • Nederland