GEVONDEN:171 programma's

Nationaal Media Paspoort VO/MBO

Doel

Jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten opzichte van media.

Doelgroep

Jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Aanpak

Het Nationaal Media Paspoort bestaat uit 7 lessen of activiteiten, die tussen de 40 en 140 minuten in beslag nemen en dus in een of meerdere lessen behandeld kunnen worden. De 7 lessen/activiteiten kunnen in één schooljaar gedaan worden maar ook verdeeld worden over de schooljaren. In de methode wordt gebruik van denkpauzes, waarin jongeren zich naar binnen richten. De jongere leert tijdens alle lessen via zijn of haar gevoel zich bewuster te worden van media en vervolgens afgewogen keuzen te maken. Er is een versie voor het MBO, VMBO en HAVO/VWO onderbouw en bovenbouw.

De lessen zijn in 7 thema’s onderverdeeld:
1. Weet wat je ziet
2. Bewaak je identiteit
3. Wat je geeft krijg je terug
4. Houd de klok in de gaten
5. Maak goede keuzes
6. Bescherm je privacy
7. Zorg voor jouw eigen veiligheid

Bij elke les/activiteit wordt aangegeven welke kerndoelen worden nagestreefd, maar ook welke 21ste eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld en welke werkvormen uit het Eindadvies Ons Onderwijs2032 worden toegepast.

Meer informatie

Website: www.nationaalmediapaspoort.nl

Oordeel

(Nog) niet erkend(Nog) niet erkend

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Nederland

Financiering

  • Landelijk (gratis)
Aanbieders
Nationale Academie voor Media en Maatschappij - -Wildenborch 31
1082 KB Amsterdam
T. 06-43587954/25440050
E. info@mediaenmaatschappij.nl
W. www.mediaenmaatschappij.nl
Werkgebied:
  • Nederland