GEVONDEN:171 programma's

Semmi training - impulscontrole

Doel

Kiinderen leren de stop-denk-doe methode waardoor ze hun impulsen beter kunnen controleren. Hierdoor verminderen gedrags- en sociale problemen in interactie met leerkrachten en leeftijdsgenoten.

Doelgroep

Kinderen die vanuit impulsiviteit problemen laten zien in hun gedrag, de taakgerichtheid, en het contact met leeftijdsgenoten.

Aanpak

Er wordt gestart met een intake met ouders en observatie in de klas. Daarnaast vindt er een leerkrachtbijeenkomst plaats. Leerkrachten en ouders worden via gesprekken gedurende het traject actief begeleid zodat zij het kind kunnen stimuleren en ondersteunen op het gebied van de doelstellingen. Kinderen krijgen 10 wekelijkse bijeenkomsten aangeboden in de gymzaal op school. Na afloop is er een eindevaluatie met alle betrokkenen en wordt er een verslag gemaakt met adviezen.

De training is ervaringsgericht, kinderen leren middels bewegings- en sportoefeningen vaardigheden aan en krijgen meer inzicht in zichzelf en in hun relatie tot de omgeving. Deze methodiek komt vanuit de psychomotorische therapie (PMT).

De training heeft specifieke varianten voor verschillende leeftijdsgroepen te weten middenbouw, bovenbouw en eerste klassen V.O. De training wordt georganiseerd in samenwerking met school, onder schooltijd.

Op basis van het leerlingvolgsysteem (scores op de SDQ), indicatie vanuit OKA/IB-er/leerkracht en aanmelding via ouders wordt een eerste selectie gemaakt van kinderen die kunnen deelnemen. De uiteindelijke groepssamenstelling (5 kinderen per groep) wordt gemaakt op basis van leeftijd, problematiek/hulpvraag en overleg tussen Semmi en school/OKT/ouders.

Voor wie?

 • Kinderen die door hun impulsiviteit in de problemen komen op school, met leren, thuis, in het contact met leeftijdsgenoten.

Voor wie niet?

 • Kinderen met ouders die niet willen/kunnen participeren.
 • Scholen die geen bewegingsruimte beschikbaar kunnen stellen.
 • Kinderen met zodanig forse (gedrags-) problematiek dat ze niet hanteerbaar zijn in een groepje.

Meer informatie

Meer informatie is op te vragen via: info@semmi.nl
Ook is er veel informatie te vinden via de website: www.semmi.nl

Oordeel

(Nog) niet erkend(Nog) niet erkend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Diemen

Financiering

 • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Semmi - Begeleiding & TherapieWillem Beukelsstraat 35-1
1097 CR Amsterdam
T. 06-47202305
E. info@semmi.nl
W. www.semmi.nl
Werkgebied:
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Diemen