GEVONDEN:171 programma's

MAKI

Doel

Stimuleren van sporten en bewegen bij VMBO leerlingen.

Doelgroep

VMBO leerlingen van 12-15 jaar die inactief zijn en meer willen sporten en bewegen.

Aanpak

MAKI is een beweeg- en voedingsprogramma dat aansluit bij de leefwereld van jongeren door de combinatie van motivatiegesprekken, het gebruik van een game en de inzet van bovenbouwleerlingen als rolmodel.

Er wordt eerst een lokaal projectteam opgericht (scholen, buurtsportcoaches, GGD, sportorganisaties, welzijnswerk, diëtisten) waarmee een plan van aanpak wordt gemaakt. De fysieke mogelijkheden, wensen en behoeften van inactieve leerlingen worden met behulp van een fittest en een korte vragenlijst in kaart gebracht en op basis daarvan wordt een passend sport- en beweegaanbod aangeboden. Individuele motivatiegesprekken stimuleren daarnaast de deelname aan extra sportactiviteiten. Buurtsportcoaches, mentoren en/of vakleerkrachten LO volgen daarvoor een speciale scholing. Willen jongeren ook hun voedingspatroon veranderen? Dan krijgen ze ook individuele begeleiding van een diëtiste.

Naast de aanpak voor inactieve leerlingen biedt de school in samenwerking met de partners zes tot acht weken de makigame aan aan alle onderbouwleerlingen. De makigame maakt gebruik van meerdere spelprincipes uit online games, maar speelt zich grotendeels offline af. Door mee te doen aan sportactiviteiten en kookworkshops verdienen leerlingen punten voor de klas. En ook het drinken van water en eten van fruit en groenten wordt beloond met punten. Op de web app voeren leerlingen hun punten in en zien ze of hun klas bovenaan staat. De klas met de meeste punten wint de hoofdprijs. Daarnaast kunnen leerlingen ‘goodies’ verzamelen die samen weer goed zijn voor een persoonlijke prijs.

De makigame wordt ondersteund door het makiteam: acht jongeren uit de bovenbouw helpen het projectteam met het bedenken en organiseren van activiteiten, communicatie, regelen van prijzen en uitdelen van de punten.

Sportservice adviseert en ondersteunt bij de opstart van Maki, maar ook gedurende de projectperiode zijn zij beschikbaar voor het bewaken van de kwaliteit, deskundigheidsbevordering van de school en sportaanbieders en het coachen van de projectcoördinator.

Oordeel

(Nog) niet erkend(Nog) niet erkend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam
Aanbieders
Sport Service Noord-Holland - JeugdFlorapark 11
2012 HK Haarlem
T. 023-205 50 00
E. info@sportservicenoordholland.nl
W. www.sportservicenoordholland.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam