GEVONDEN:174 programma's

Betere Start

Doel

Voorkomen van antisociaal gedrag en delinquent gedrag.

Doelgroep

Kinderen van 2-10 jaar van (ex-)gedetineerde moeders. De moeders bevinden zich in de laatste fase van detentie en hebben een concreet perspectief om na ontslag weer primaire opvoeder te worden.

Aanpak

Betere Start begint tijdens detentie met twaalf wekelijkse groepssessies van twee uur. Na detentie volgen nog vier individuele huisbezoeken van 1,5 uur. De groepssessies bestaan uit een licht aangepaste vorm van de Incredible Years oudertraining. In de training wordt met moeders gewerkt aan het tot stand brengen van positieve interacties met hun kinderen, positieve bekrachtigingstechnieken voor gewenst gedrag, negeren van mild ongewenst gedrag, niet-agressieve en consistente disciplineringstechnieken en bevordering van sociaal competent gedrag door spel. Door middel van huiswerkopdrachten worden moeders aangemoedigd om de geleerde vaardigheden thuis toe te passen. Tijdens de huisbezoeken komen twee onderdelen van de Incredible Years oudertraining aan bod: communicatie en probleem-oplossen.

Oordeel

Erkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingenErkenningscommissie: Effectief volgens goede aanwijzingen

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam
  • Diemen
Aanbieders
Humanitas - Afdeling Amsterdam - DiemenSarphatistraat 4-6
1017 WS Amsterdam
T. 020-7736542
E. kantoor.amsterdam@humanitas.nl
W. www.humanitas.nl
Werkgebied:
  • Amsterdam
  • Diemen