GEVONDEN:171 programma's

Humanitas Een Nieuwe Start - Coachingstraject

Doel

Het vergroten van de zelfredzaamheid door het bieden van ondersteuning bij vragen over inkomen, wonen, werk, school, identiteitspapieren, schulden en zorg.

Doelgroep

Ex-gedetineerden en personen die met politie of justitie in aanraking zijn geweest

Aanpak

De deelnemer wordt gekoppeld aan een persoonlijke coach. De coaches zijn getrainde vrijwilligers van Humanitas en dienen als gesprekspartner. De coaches nemen samen met de deelnemer alle stappen om de praktische hulpvragen op te lossen. De deelnemers kunnen bij de coaches hun verhaal kwijt en werken samen met de coaches aan een nieuwe start.

De coach is geen hulpverlener, maar kan wel helpen bij het zetten van stappen in de juiste richting of bij het geven van adviezen over specifieke situaties. Hierbij valt te denken aan vragen over bij welke instantie iemand moet zijn voor de juiste hulp, hoe het beste omgegaan kan worden met deze instanties, maar ook bij het invullen van formulieren kan de deelnemer ondersteund worden door de coach. Ondersteuning wordt geboden op de volgende leefgebieden: huisvesting, zorg, werk en inkomen, identiteitspapieren, schulden en sociaal netwerk.

Wanneer de cliënt eenvoudige hulpvragen heeft dan zijn de spreekuren in de Buiten Ric's wellicht geschikter.

Voor wie niet?

  • Jongeren zonder justitieel verleden.
  • Ernstige verslavingsproblematiek.
  • Ernstige psychiatrische problematiek.

Meer informatie

Telefoon: 020-5231178
E-mail: ens.amsterdam@humanitas.nl

Oordeel

(Nog) niet erkend(Nog) niet erkend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam
  • Diemen

Financiering

  • Landelijk (gratis)
Aanbieders
Humanitas - Afdeling Amsterdam - DiemenSarphatistraat 4-6
1017 WS Amsterdam
T. 020-7736542
E. kantoor.amsterdam@humanitas.nl
W. www.humanitas.nl/ams
Werkgebied:
  • Amsterdam
  • Diemen