GEVONDEN:117 programma's

Special Heroes

Doel

Een grotere sportdeelname onder leerlingen in het speciaal onderwijs. Structurele inbedding van bewegings- en sportactiviteiten binnen en buiten de school.

Doelgroep

Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar.

Aanpak

Dit landelijke sportstimuleringsprogramma laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Sporten en bewegen worden gestimuleerd door gedurende enkele onderwijsblokken binnen en buiten school sportactiviteiten aan te bieden en tegelijk te zorgen voor een structurele inbedding van sport en bewegen binnen en buiten de school. Uiteindelijk streven is lidmaatschap van een sportvereniging.

Het programma bestaat uit vier fasen waarin achtereenvolgens binnenschools sportaanbod, na- en buitenschools sportaanbod en nazorg aan bod komen. Special Heroes wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met scholen, lokale sportaanbieders en gemeenten.

Fase 1 bestaat uit het creëren van draagvlak binnen de school op zowel management- als uitvoerend niveau. Tijdens fase 2 (Binnenschools aanbod) worden sportverenigingen/sportaanbieders gevraagd om tijdens de reguliere gymlessen sportactiviteiten aan te bieden. In fase 3 (Naschools aanbod/ buitenschools aanbod) verzorgen de sportverenigingen/-aanbieders aansluitend aan de schooltijd een sportaanbod op de school zelf of een sportaanbod na schooltijd binnen de vereniging. Leerlingen kunnen van hieruit de stap maken naar de vereniging. Het programma eindigt met fase 4 (Nazorgtraject): de leerlingen worden lid van de vereniging. Centraal staat het borgen van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de leerlingen.

Een school committeert zich voor twee jaar.

Meer informatie

Contactpersoon: Erna Mannen, mannen@specialheroes.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Nederland
Aanbieders
Special Heroes - -Papendallaan 60
6816 VD Arhem
T. 06-10954776
E. info@specialheroes.nl
W. www.specialheroes.nl
Werkgebied:
  • Nederland