GEVONDEN:171 programma's

Gezin in Balans

Doel

Het bieden van zowel ondersteuning binnen het gezin als begeleiding bij het versterken van het sociale netwerk rondom het gezin.

Doelgroep

Ex-gedetineerde vader of moeder.

Aanpak

Zodra ouders na detentie weer terugkeren naar de thuissituatie gebeurt er veel in een gezin. Naast allerlei praktische zaken rondom wonen, werken en inkomen moet de ouder, na een periode van afwezigheid, de rol als opvoeder weer opnieuw invullen. De (vrijwillige) maatjes van Gezin in Balans kunnen gedurende maximaal een jaar ondersteuning bieden. Gemiddeld een dagdeel per week. De vrijwilligers zijn getraind en er vindt regelmatig intervisie en coaching plaats, zodat zij de ouder zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

De vrijwilligers hebben een belangrijke signalerende functie als het gaat om de noodzaak van specifieke begeleiding vanuit het reguliere hulpaanbod (zoals schuldhulpverlening of GGZ). De coördinator Gezin in Balans bewaakt en filtert de noodzaak van aanvullende zorg en speelt vervolgens een actieve rol bij een goede doorgeleiding naar noodzakelijke hulp.

Gezin in Balans biedt ook ondersteuning tijdens detentie en vaak wordt daar het eerste contact met de ouder gelegd.

Voor wie niet?

  • Ernstige verslavingsproblematiek bij een van de ouders.
  • Ernstige psychiatrische problematiek bij een van de ouders.
  • Ouder is veroordeeld voor een delict dat gerelateerd is aan kindermishandeling.

Meer informatie

Website: www.humanitas.nl/programmas/gezin-in-balans

Oordeel

(Nog) niet erkend(Nog) niet erkend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam
  • Diemen

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
  • Landelijk (gratis)
Aanbieders
Humanitas - Afdeling Amsterdam - DiemenSarphatistraat 4-6
1017 WS Amsterdam
T. 020-7736542
E. kantoor.amsterdam@humanitas.nl
W. www.humanitas.nl/ams
Werkgebied:
  • Amsterdam
  • Diemen