GEVONDEN:117 programma's

Leefstijl

Doel

Het structureel en preventief stimuleren van opbouwend sociaal gedrag, weerbaarheid en positieve betrokkenheid van leerlingen op school, thuis, bij vrienden en in de samenleving.

Doelgroep

Leerlingen van het basisonderwijs.

Aanpak

Leefstijl bestaat uit een uitgewerkte lessenserie, trainingen voor leerkrachten en intern begeleiders en informatieavonden voor ouders.

Leefstijl kent zes thema’s die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper wordt op de thema’s ingegaan. De zes thema’s zijn: 1) De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep), 2) Praten en luisteren (over communicatie), 3) Ken je dat gevoel? (over gevoelens), 4) Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen), 5) Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit) en 6) Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden).

Om ouders zo veel mogelijk bij de lessen te betrekken, krijgen de kinderen na afloop van ieder thema een werkboek mee naar huis. Het werkboek bevat informatie voor de opvoeders en leuke opdrachten die zij eventueel met hun kind kunnen maken. In de handleiding zijn programma's voor zes thematische ouderworkshops uitgewerkt.

Meer informatie

Website: www.leefstijl.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

Aanbieders
Edu'Actief - Postbus 1056
7940 KB Meppel
T. 0522-235 235
W. www.edu-actief.nl/
Werkgebied: