GEVONDEN:171 programma's

Rots en Water

Doel

Kinderen leren omgaan met andermans en eigen macht, kracht en onmacht. Kinderen leren zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld waardoor ze tegelijkertijd oog en gevoel krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag.

Doelgroep

Kinderen die problemen ondervinden bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze problemen uiten zich in onbeheerst en grensoverschrijdend gedrag en in het onvermogen zich tegen geweld te verdedigen. Het programma is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongens, maar wordt nu ook ingezet voor meisjes.

Aanpak

Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de kinderen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde "rotsopstelling" of een zachte "wateropstelling" dan wel een mengeling daarvan.

Uitgangspunt van Rots en Water is een psychofysieke benaderingswijze in plaats van een verbaal cognitieve aanpak, zoals bij de meeste andere competentietrainingen. Dit maakt de training zeer geschikt voor allochtone kinderen. Rots en Water is een seksespecifiek programma: jongens en meisjes zitten in aparte groepen.

De Rots en Watertraining bestaat uit 8-12 basislessen. De eerste acht lessen bevatten de fundamenten van het programma; deze kunnen vanaf de bovenbouw van de basisschool worden gegeven. De overige lessen behandelen thema's als seksualiteit, zelfverwezenlijking, het maken van eigen keuzes en het vinden van een eigen weg (het Innerlijk Kompas) en spiritualiteit. Deze lessen zijn bestemd voor jeugdigen vanaf dertien jaar.

Een les bestaat altijd voor een groot deel uit fysieke oefening. De niet fysieke onderdelen bestaan uit kringgesprekken. Daarnaast krijgen de leerlingen na elke les een korte samenvatting op papier uitgereikt met vragen die thuis moeten worden gemaakt.

Meer informatie

Website: www.rotsenwater.nl

Oordeel

Erkenningscommissie: Niet erkendErkenningscommissie: Niet erkend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Altra - AmstellandDr. Willem Dreesweg 8
1185 VB Amstelveen
T. 020 555 8333
E. info@altra.nl
W. www.altra.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
Marco Derr - Training & CoachingAcaciastraat 27
1971 ZX IJmuiden
T. 06 4746 0633
E. contact@marcoderr.nl
W. www.marcoderr.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam
Ouder- en Kindteams (OKT) - Amsterdam
T. 020-5555961
W. www.oktamsterdam.nl
Werkgebied:
  • Amsterdam