GEVONDEN:174 programma's

Drank Check

Doel

Jongeren die frequent en/of overmatig alcohol gebruiken stimuleren om hun gebruik te minderen of te stoppen, voordat dit gebruik tot ernstiger problemen of afhankelijkheid leidt.

Doelgroep

Jongeren van 14-21 jaar die overmatig alcohol gebruiken. De jongeren hoeven geen hulpvraag te hebben om mee te kunnen doen.

Aanpak

Drank Check is een kort durende interventie die gebruik maakt van motiverende gespreksvoering. Drank Check bestaat uit twee gesprekken: een assessment interview en een motivationeel interview. In het eerste gesprek worden de aard en omvang van het alcoholgebruik, de gevolgen ervan en de ervaren problemen vastgesteld. In het tweede gesprek worden de gegevens uit de het eerste gesprek op een motiverende wijze teruggekoppeld. Aan de drinker wordt advies op maat gegeven in een niet-moraliserende, motiverende gespreksstijl. Het is de bedoeling om jongeren te laten nadenken over wat alcohol met je doet en hen te motiveren om minder te drinken.

Er zit ongeveer 1-2 weken tussen het eerste en tweede gesprek. Voor de gesprekken zijn duidelijke en eenduidige protocollen. De Drank Check gesprekken kunnen op verschillende lokaties gevoerd worden, ook op school als dat gewenst is.

Oordeel

GGD-oordeel: VeelbelovendGGD-oordeel: Veelbelovend

Zorgtype

Individuele preventie

Regio

  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Arkin - JellinekJacob Obrechtstraat 92
1071 KR Amsterdam
T. 020 590 1330
E. preventie@jellinek.nl
W. www.jellinek.nl
Werkgebied:
  • Amsterdam